ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Light Vehicle Tax

本文

Light Vehicle Tax

Article ID:0000214009 印刷ページ表示

Ipinapataw ang light vehicle tax sa may-ari ng motorsiko, light vehicle, maliit na specilized vehicle at maliit na 2-wheel vehicle (na kung tawagin ay light vehicles, sa kabuuan).

Para sa may-ari ng 3 wheel light vehicle o higit pa, ipinapataw nang isang beses lamang sa panahon ng pagkakaroon ng sasakyan ang “Environmental Performance Rate”. Para sa may-ari ng light vehicles na may regular o main parking area sa loob ng siyudad ng Hiroshima sa Abril 1, ipinapataw bawat taon ang “Type-based Rate”.

Sa kaso ng “Environmental Performance Rate”, pakigawa ang deklarasyon / pagbayad sa panahon ng pagkakaroon ng light vehicle.

Sa kaso ng “Type-based Rate”, kailangang bayaran ang halaga ng buwis para sa isang taon sa pamamagitan ng payment slip o bank account transfer hanggang Mayo 31 bawat taon.

1) Payment form

Mangyaring gamitin ang nakalakip na payment form at bayaran bago ang nakasaad na due date sa notice o sa payment form.

Maaaring magbayad sa mga sumusunod na lugar.

  • Mga pinansyal na institusyon tulad ng mga bangko at post office
  • Convenience store (Para sa may mga naka-print na bar code lamang.)
  • Mga City Tax Office, Tax Office, Municipal Residents Tax Division, Ward Branch Office, Collection Countermeasures Department ng Hiroshima City

Maaring magbayad (Cashless payment) gamit ang credit card o smartphone application (smartphone app). Kailangan ang form para sa pagbabayad na nakapaloob sa sobre (mga form para sa pagbabayad may QR code lamang ang maaaring gamitin) at isang smartphone o computer na may internet access. Mangyaring kumpirmahin dito para sa mga detalye.(Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

2) Bank transfer

Kung magbabayad gamit ang bank transfer,awtomatikong makakaltas sa inyong savings account sa oras ng due date ang kabayaran.

Mangyaring i-click ito para sa mga detalye.(Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

 

Kaugnay na impormasyon

Listahan ng mga address at contact information ng Tax Department at mga Municipal Tax Office ng Fiscal Affairs Bureau

Ano ang mangyayari kung hindi magbayad ng buwis ng lungsod?


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付