ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Mga Link/ Karapatang-Ari/ Paunawa

本文

Mga Link/ Karapatang-Ari/ Paunawa

Article ID:0000013044 印刷ページ表示

Mga Link

1. Paglagay ng Link sa Hiroshima City Home Page Mula sa Iba’t Ibang mga Website

Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang paglagay ng mga link sa Hiroshima City Home Page ay libre. Maliban kung ang nilalaman ng orihinal na site o kung ang paraan ng pag-link nito ay natutukoy sa isa mga sumusunod:

・ Anumang bagay na sumasalungat sa pampublikong kaayusan at moralidad

・ Anumang bagay na nagdudulot ng pinsala sa isang third party o sa lungsod, o nagdudulot ng pagkawala ng kredibilidad

Mangyaring mag-link sa top page ng Hiroshima City home page.

2. Paglagay ng Link sa Iba’t Ibang mga Website Mula sa Hiroshima City Home Page

Sa pangkalahatan, limitado ito sa mga sumusunod:

・ Mga kaugnay na samahan at grupo ng pamumuhunan

・ Pambansang pamahalaan at mga kaugnay na samahan

・ Iba’t ibang mga lokal na pamahalaan at mga kaugnay na samahan

・ Unibersidad

・ Instituto sa pagsususuri at pananaliksik

・ Mga may malaking pakinabang sa publiko tulad ng mga public-benefit corporation

・ Mga itinuturing ng tagapamahala ng site na partikular na mahalaga dahil sa likas na katangian at istraktura ng kanilang site

Karapatang-Ari

Sa pangkalahatan, ang mga file sa Hiroshima City home page, kasama ang mga dokumento at mga imahe, pati na rin ang karapatan sa kanilang mga nilalaman ay pagmamay-ari ng lungsod ng Hiroshima (Ang karapatang-ari sa mga iilan na imahe ay sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.).

Hindi maaaring gamitin, kopyahin, muling i-print, ibenta, ilimbag, o ipamahagi ang mga dokumento o imahe ng Hiroshima City home page nang walang pahintulot, maliban sa mga kaso tulad ng “pagkopya para sa pribadong paggamit” at “paggamit ng sipi” na pinapayagan ng Copyright Act.

Paunawa

Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya sa pagtiyak ng kawastuhan ng mga impormasyon na nasa Hiroshima City home page, ngunit ang lungsod ng Hiroshima ay hindi tumatanggap ng responsibilidad sa anumang kilos ng mga gumagamit.

Bilang karagdagan, dahil ang mga third-party site na nakalista sa Hiroshima City home page ay wala sa ilalim ng pamamahala ng lungsod ng Hiroshima, ang lungsod ng Hiroshima ay hindi tumatanggap ng responsibilidad sa mga nilalaman ng mga ito o anumang pinsala na dulot ng paggamit ng mga nito.

Maaaring baguhin o burahin ng lungsod ng Hiroshima ang mga nilalaman nito nang walang abiso.

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Public Relations Division, Planning and General Affairs Bureau
Tel:082-504-2116 /  FAX:082-504-2067
E-mail:koho@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付