ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Patakaran sa Pagkapribado

本文

Patakaran sa Pagkapribado

Article ID:0000013043 印刷ページ表示

Ang mga personal na impormasyon na nakuha ng Hiroshima City mula sa home page nito ay maayos na pinamamahalaan alinsunod sa “Hiroshima Personal Information Protection Ordinance” tulad ng sumusunod.

Pagkuha ng Personal na Impormasyon

Maaari gamitin ang home page ng Hiroshima City nang hindi isinasaliwalat ang anumang personal na impormasyon na makakapagbigay ng pagkakakilanlan.

Sa pagsusuri ng Google Analytics (kabilang na ang mga katangian ng mga user) gamit ang mga cookie o mga access log na naitala sa server, isinasagawa ang mga statistical survey para sa mas mahusay na operasyon ng site, ngunit walang partikular na ID ang binibigyang pansin.

Gayunpaman, sa kaso ng form para sa pagsumite ng iyong feedback, mangyaring ipahiwatig ang layunin ng paggamit at opsyonal na isulat ang iyong pangalan, address, email address, atbp.

Paggamit ng Personal na Impormasyon

Ang mga personal na impormasyon na nakuha ng Hiroshima City ay hindi gagamitin o ipamimigay para sa mga layuning wala sa nakasaad na layunin ng paggamit (Gayunpaman, hindi ito mailalapat sa mga kaso kung saan nakuha ang pahintulot ng tao o kung saan ang kahilingan ay ginawa mula sa batas). Bilang karagdagan, kapag nakamit na ang layunin sa paggamit ng nakuhang personal na impormasyon, agad-agaran at walang alinlangan itong sisirain o buburahin. 

Tiyak na Seguridad

Para maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access at pagkalat ng personal na impormasyon, tinitiyak namin ang ligtas na pamamahala at operasyon ng Hiroshima City home page sa pamamagitan ng pagkuha ng mga naaangkop na pisikal at elektronikong hakbang.

Mga Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Pagkapribado ng Google

Ginagamit ng Hiroshima City home page ang Google Analytics ng Google.

Ang Google ang namamahala kung paano nito kinokolekta at ginagamit ang mga access information.

・Umugnay sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics<外部リンク>

・Umugnay sa Patakaran sa Pagkapribado ng Google<外部リンク>

Patakaran sa Data at Pagkapribado ng Facebook

Ginagamit ng Hiroshima City home page ang share button ng Facebook.

Ang Facebook ang namamahala kung paano nito kinokolekta at ginagamit ang mga data.

・Umugnay sa Patakaran sa Data<外部リンク>

・Umugnay sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Facebook<外部リンク>

・Umugnay sa Patakaran sa Pagkapribado ng Facebook<外部リンク>

Mga Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Pagkapribado ng Twitter

Ginagamit ng Hiroshima City home page ang tweet button ng Twitter.

Ang Twitter ang namamahala kung paano nito kinokolekta at ginagamit ang mga data.

・Umugnay sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Twitter<外部リンク>

・Umugnay sa Patakaran sa Pagkapribado ng Twitter<外部リンク>

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Public Relations Division, Planning and General Affairs Bureau
Tel:082-504-2116 /  FAX:082-504-2067
E-mail:koho@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付