ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000213950Petsa ng Pag-update:2021年3月31日更新印刷ページ表示

-Light Vehicle Tax-

Mula noong Abril 1 ng taong ito ay nagmamay-ari kayo ng isang light vehicle (motorized bicycle, light vehicle, small motor vehicle, two-wheeled small motor vehicle) at pangunahing pumaparada sa loob ng Hiroshima City kaya nagpadala kami ng tax notice para sa light vehicle tax (ayon sa klasipikasyon).

Para sa overview ng mga buwis na ito, mangyaring bisitahin ang webpage na ito.

Ang mga sumusunod ay ang 2 paraan ng pagbabayad.

1) Payment form

Mangyaring gamitin ang nakalakip na payment form at bayaran bago ang nakasaad na due date sa notice o sa payment form.

Maaaring magbayad sa mga sumusunod na lugar.

  • Mga pinansyal na institusyon tulad ng mga bangko at post office
  • Convenience store (Para sa may mga naka-print na bar code lamang.)
  • Mga City Tax Office, Tax Office, Municipal Residents Tax Division, Ward Branch Office, Collection Countermeasures Department ng Hiroshima City

Maaari ding gumamit ng credit card upang magbayad ng city tax.

Upang makapagbayad gamit ang credit card, kinakailangan ang nakalakip na payment form (limitado lamang sa may naka-print na bar code) at smartphone, tablet, atbp. na maaaring kumonekta sa internet.

Mangyaring i-click ito para sa mga detalye. (Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

2) Bank transfer

Kung magbabayad gamit ang bank transfer,awtomatikong makakaltas sa inyong savings account sa oras ng due date ang kabayaran.

Mangyaring i-click ito para sa mga detalye.(Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付