ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > -Personal Municipal Tax / Prefectural Tax-

本文

-Personal Municipal Tax / Prefectural Tax-

Article ID:0000213937 印刷ページ表示

Dahil noong Enero 1 ng taong ito ay mayroon kayong address sa Hiroshima City at nakakatanggap ng suweldo o may iba pang kita na higit sa isang itinalagang halaga, papadalhan ka namin ng tax payment notice para sa iyong personal resident tax/prefectural resident tax.

Para sa overview ng mga buwis na ito, mangyaring bisitahin ang webpage na ito.

Ang mga sumusunod ay ang 2 paraan ng pagbabayad.

1) Payment form

Mangyaring gamitin ang nakalakip na payment form at bayaran bago ang nakasaad na due date sa notice o sa payment form.

Maaaring magbayad sa mga sumusunod na lugar.

  • Mga pinansyal na institusyon tulad ng mga bangko at post office
  • Convenience store (Para sa may mga naka-print na bar code lamang.)
  • Mga City Tax Office, Tax Office, Municipal Residents Tax Division, Ward Branch Office, Collection Countermeasures Department ng Hiroshima City

Maaring magbayad (Cashless payment) gamit ang credit card o smartphone application (smartphone app). Kailangan ang form para sa pagbabayad na nakapaloob sa sobre (mga form para sa pagbabayad may QR code lamang ang maaaring gamitin) at isang smartphone o computer na may internet access. Mangyaring kumpirmahin dito para sa mga detalye.(Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))

2) Bank transfer

Kung magbabayad gamit ang bank transfer,awtomatikong makakaltas sa inyong savings account sa oras ng due date ang kabayaran.

Mangyaring i-click ito para sa mga detalye.(Ang website na naka-link ay nakasulat sa Japanese kaya mangyaring isalin ito gamit ang auto-translate (I-click ang "Auto-translate this page " sa itaas na bahagi ng web page.))


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付