ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Gabay para sa Consumer Livelihood Center

本文

Gabay para sa Consumer Livelihood Center

Article ID:0000009008 印刷ページ表示
  • Adress: Postal Code: 730-0011
  • 8-F, 6-27 AQ’A Hiroshima Center Mall, Motomachi, Naka-ku, Hiroshima-shi
  • Telepono: 082-225-3300 (para sa consumer livelihood consultation lamang) *Hindi tinatanggap ang konsultasyon sa pamamagitan ng email.
  • Fax: 082-221-6282
  • Oras ng pagbukas: 10:00 – 19:00
  • Araw na sarado: tuwing Martes at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3

Isinasagawa sa Consumer Livelihood Center ang sumusunod na mga gawain:

Konsultasyon kaugnay sa kabuhayan ng mga consumers

Isinasagawa ang konsultasyon ukol sa mga produkto at serbisyo pati pagtanggap ng mga reklamo upang makatulong sa pagbigay ng solusyon sa problema. Bukod pa rito, tinatanggap din ang mga katanungan kaugnay sa karaniwang kaalaman ukol sa kabuhayan ng mga gumagamit ng mga produkto o serbisyo.

Consumer’s College

Ipinagkakaloob ang mga kurso para sa mga consumers na may mataas ng interes o motibasyon sa pag-alam sa mga problemang kinasasangkutan ng mga consumers at gawing pakay ang paglikha ng isang workforce na magbibigay-daan sa mga consumer activities sa rehiyon.

Libreng pagpapadala ng mga lecturers (on-demand lectures ukol sa consumer livelihood)

Ipinapadala ang mga lecturers para turuan ang mga consumers na makatayo sa sarili at pigilan ang mga pinsalang maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga ito

Exhibition corner para sa pamamahagi ng impormasyon ukol sa kabuhayan ng mga consumers

Isinasagawa ang paglalarawan o panel exhibition ng iba’t-ibang impormasyon kaugnay sa mga produkto at serbisyo.

Mga dokumento ukol sa consumer livelihood (libro, video)

May iba’t-ibang materyales at dokumentong maaaring gamitin upang alamin ang mga problemang dinaranas ng mga consumers, dagdagan ang sariling kaalaman ukol sa mga produkto at iba pa.

Bukod pa rito, upang makatulong sa pag-aaral ng lahat, isinasagawa ang libreng pagpapahiram sa mga libro at video, kaya hinihikayat ang paggamit ng serbisyong ito.

Consumer livelihood training corner

Para sa mga residente ng siyudad, isinasagawa ang libreng pagpapahiram ng mga training rooms upang suportahan ang mga boluntaryong gawain kaugnay sa consumer livelihood at consumer group activities.

Nakalagay ang contact details at iba pang mga detalye sa sumusunod na mga impormasyon. Hinihikayat ang lahat na gamitin ito.

Paglathala ng consumer livelihood information newsletter “Shittoku Nattoku” (alamin para makumbinsi) na naglalaman ng mga featured articles kaugnay sa mga consumer issues, mga kaso ng konsultasyon ukol sa kabuhayan ng consumers at iba pa. (inilalathala ng 3 beses sa isang taon)

Pagsagawa ng consumer month project sa buwan ng Mayo

Isinasagawa ang iba’t-ibang consumer awareness projects sa consumer month para sa buwan ng Mayo.

Pagsagawa ng price survey

Ipinapadala ang isang pribadong tagapagsiyasat (monitor) upang gumawa ng regular na pagsusuri o survey sa mga tindahan kaugnay sa mga presyo ng mga araw-araw na pamilihin, lagay ng supply / demand at iba pa.

Pagprotekta sa karapatan ng mga consumers

Upang maiwasan ang mga pinsalang maaaring matamo ng mga consumers mula sa paggamit ng mga produkto at serbisyo, itinatag ang Hiroshima Consumer Livelihood Ordinance (ipinatupad noong Abril 1, 2007), kung saan isinasagawa ng pamahalaan ang pagsubaybay at pagsita sa mga kalakal na lumabag sa mga probisyong itinakda.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Consumer Livelihood Center
Tel:082-225-3300/Fax:082-221-6282
Mail Address:shouhi@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付