ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Benepisyo Mula sa Seguro

本文

Benepisyo Mula sa Seguro

Article ID:0000003233 印刷ページ表示

Ang Katunayan ng pagkaseguro (Certificate of Insured Person) ay ibibigay sa mga taong makatugon sa mga kinakailangan. Ipakita lamang ang nasabing katunayan (certificate) kung ikaw ay gagamutin sa mga pagamutan o klinika. Ang mga taong may hawak na katunayan ay magbabayad ng 10% lang ng kabuoan ng kanilang bayaran (sa mga kumikita ng mas mataas sa nakatakdang antas naman ay magbayad ng 30%). Samantala, sila ay kinakailangang magbayad ng kanilang pagkain habang nasa pagamutan. Dagdag pa dito, kapag ang taong may hawak na katunayan ay mamatay, mapagkalooban siya ng ayudang pamburol (death assistance). Ibigay ang aplikasion para sa death benefit sa Long Life Office (Kenko Chojyu Ka) sa tinirahan niyang pook o sa sangay nito Magtanong ng karagdagang kaalaman sa Long Life Office o sa sangay nito.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

健康福祉局 保健部 保険年金課 福祉医療係
Tel:082-504-2158/Fax:082-504-2135
Mail Address:shahonen@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付