ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Mga karapat-dapat para sa planong ito

本文

Mga karapat-dapat para sa planong ito

Article ID:0000003232 印刷ページ表示

Dito sa Japan, may Planong Seguro Medikal upang madali para sa mamamayan ang mabigyan ng gamot o panglapat lunas sakaling sila'y magkasakit o masugatan. Ang mga taong karapat-dapat para sa planong ito ay kailangan nilang matugonan ang mga sumusunod

  1. Mga taong edad 75 pataas.
  2. Sa mga edad 65 hanggang 74, napatunayan na sila‟y may kapansanan sa nakatakdang antas– magtanong lang po ang pamamaraan para sa pagpapatibay ng pagkakaroon ng kapansanan sa Long Life Office (Kenko Chojyu Ka) sa pook ninyo o sa sangay nito.

Samantala, ang mga sumusunod ay hindi kalipikado sa nabanggit na plano:

  1. Hindi nakasaad ang Lungsod ng Hiroshima sa kanilang rehistro bilang dayuhang mamamayan
  2. May permisong manirahan sa bansang Hapon ng hanggang tatlong buwan lamang (liban sa mga taong may balak manirahan dito ng mahigit pa sa tatlong buwan)
  3. Tumatanggap ng Tulong sa Pamumuhay (livelihood protection)
  4. Tumatanggap ng suporta pinansyal para sa mga naulilang Hapon sa bansang Tsina

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

健康福祉局 保健部 保険年金課 福祉医療係
Tel:082-504-2158/Fax:082-504-2135
Mail Address:shahonen@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付