ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Kapag Nakakita ng Isang Batang Inaabuso o Pinaghihinalaang Inaabuso

本文

Kapag Nakakita ng Isang Batang Inaabuso o Pinaghihinalaang Inaabuso

Article ID:0000212960 印刷ページ表示

Kung natuklasan mo ang isang batang wala pang 18 taong gulang na inaabuso o pinaghihinalaang inaabuso ng isang tagapangalaga, dapat mong ipaalam ito sa Child Counseling Center.
Sa kaso ng emergency kung saan nasa bingit ng panganib ang bata, mangyaring tumawag sa 110.

Kasama sa pang-aabuso sa bata ang mga sumusunod

Pisikal na Pang-aabuso: Pagpinsala sa katawan katulad ng paghampas o pagsipa, at pananakit
Neglect (Pagkabigo o pagtanggi sa pagpapalaki ng bata): Hindi pagpapakain, pagpapabaya kagaya ng hindi pagpapaligo, pinapabayaang maabuso ng taong maliban sa tagapangalaga
Sikolohikal na Pang-aabuso: Sikolohikal na pang-aapi, tulad ng pananakit ng damdamin gamit ang mga salitang tulad ng “Sana hindi ka na lang pinanganak,” at ang mga epekto ng pagkasaksi ng domestic spousal violence.
Seksuwal na Pang-aabuso: Gumawa ng seksuwal na aktibidad sa bata, magpakita ng mga seksuwal na larawan

Kung nakakita ka ng isang bata na tila nasasakop sa mga naturang pang-aabuso, mangyaring makipag-ugnay sa mga sumusunod na awtoridad.

[Contact information/Inquiries]
Hiroshima City Child Counseling Center 
Address:  2-15-55 Hikarimachi Higashi-ku, Hiroshima
Tel.: 082-263-0694

*Tumatanggap kami ng tawag para sa pagpapayo at pag-abiso tungkol sa pang-aabuso 24 oras araw-araw, sa gabi man o holiday.

 

Child Future Bureau, Child Counseling Center

 


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付