ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Sa paggamit ng private lodging service

本文

Sa paggamit ng private lodging service

Article ID:0000206634 印刷ページ表示

Sa paggamit ng private lodging service

Ang tinaguriang private lodging service, na nagbibigay daan sa mga turista na manuluyan nang may bayad sa mga karaniwang tirahan tulad ng mga apartment ay lumalaganap sa pamamagitan ng mga website ng mga agency sa internet. Upang makapagbigay ng private lodging service dito sa lungsod, kinakailangan ng "Business license batay sa Hotel Business Act" o kaya ng "Rehistrasyon batay sa Private Lodging Business Act".

Sa mga gagamit ng private lodging service

Upang ma-enjoy niyo nang panatag at ligtas ang inyong pananatili dito sa lungsod, siguraduhing kumpirmahin sa oras na kayo ay mag-book kung lisensyado batay sa Hotel Business Act o rehistrado batay sa Private Lodging Business Act ang pasilidad na nais niyong tuluyan.
Ang sumusunod ay mga pasilidad na lisensyado batay sa Artikulo 3 Hotel Business Act at rehistrado batay sa Artikulo 3 ng Private Lodging Business Act.

Para sa mga mamamayan ng lungsod

 Ang ilang mga pasilidad na nagbibigay ng "private lodging service" ay walang business license o rehistrasyon at ilegal na nagpapatakbo ng negosyo. Ang public health center ang nagsasagawa ng imbestigasyon at gumagabay sa mga pasilidad na ito. Kung may mga pasilidad na malapit sa inyo at pinaghihinalaan niyong nagpapatakbo ng negosyo nang walang lisensya o rehistrasyon, mangyaring ipagbigay-alam ito sa Environmental Health Division ng public health center.

 Kung magsusumite ng impormasyon gamit ang e-mail, mangyaring ilakip ang mga detalye tulad ng lokasyon ng pasilidad (address at room number, atbp.) at litrato ng exterior ng pasilidad.


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付