ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Genkijya Kenshin (Pagsusuri sa Kalusugan)/Pagsusuri para sa Kanser

本文

Article ID:0985426423Petsa ng Pag-update:2020年4月1日更新印刷ページ表示

Genkijya Kenshin (Pagsusuri sa Kalusugan)/Pagsusuri para sa Kanser

Kumuha ng Genkijya Kenshin isang beses sa isang taon para sa kapanatagan ng loob

Simula noong Abril 2016, “Genkijya Kenshin”  ang naging palayaw para sa mga pagsusuri sa kalusugan.

 Ang mga pagsusuri sa kalusugan ay ang mga espesipikong pagsusuri at mga pagsusuri para sa mga matatanda.

マメイラスト健康チェック

 

 

1 Genkijya Kenshin (Pagsusuri sa Kalusugan) ~Pag-iwas, Maagang Pagtuklas, at Maagang Paggamot ng mga Karamdaman Kaugnay sa Pamumuhay~
     ※Genkijya Kenshin ay palayaw ng pagsusuri sa kalusugan.


Libre ang sariling gastos para sa Genkijya Kenshin (Pagsusuri sa Kalusugan)

Ang pagsusuri para sa uric acid at anemia ay naidagdag sa Genkijya Kenshin (Pagsusuri sa Kalusugan) mula ika-1 ng Abril 2016.

 Sa oras ng pagpapasuri, maaaring tiyakin na dalhin ang iyong health insurance card  at iyong medical check-up ticket na inisyu ng health center sa iyong ward.

(1) Espesipikong Pagsusuri sa Kalusugan/Espesipikong Health Guidance para sa mga National Health Insurance Subscriber ng Lungsod ng Hiroshima

 Espesipikong Pagsusuri sa Kalusugan
 Ito ay isang pagsusuri sa kalusugan na nakatuon sa pag-iwas sa metabolic syndrome (Tandaan 1) (Depende sa resulta ng pagsusuri, napapailalim ito sa isang espesipikong health guidance.).
 Ang mga kabilang na tao ay ang mga National Health Insurance subscriber ng Lungsod ng Hiroshima na mahigit 40 taong gulang sa pagtatapos ng piskal na taon. Gayunman, ang mga hiwalay na tinukoy ng Ministry of Health, Labour and Welfare ay hindi kasama.

 ○Mga Nilalaman ng Pagsusuri

 Pagsukat ng taas at timbang, pagsukat ng sirkumperensiya ng tiyan, pagsukat ng presyon ng dugo, pagsusuri ng dugo (blood lipids, pag-andar ng atay, asukal sa dugo, pagsusuri para sa pag-andar ng bato, pagsusuri para sa uric acid, pagsusuri para sa anemia) at urinalysis

 Kung kinakailangan, isagawa ang mga sumusunod na pagsusuri. Electrocardiography at Funduscopy

 (Tandaan 1) Metabolic Syndrome…isang kondisyon ng pagkakaroon ng dalawa o higit pa sa hyperglycemia, dyslipidemia at mataas na presyon ng dugo bilang karagdagan sa visceral fat obesity, na kung saan naiipon ang taba sa paligid ng abdominal viscera. Ito ay senyales ng mga karamdaman kaugnay sa pamumuhay tulad ng sakit sa puso, arteriosclerosis na nagiging sanhi ng stroke, at diyabetes.

 Espesipikong Health Guidance
 Depende sa resulta ng espesipikong pagsusuri sa kalusugan, ang health guidance ay isinasagawa sa tatlong antas. 

Aktibong Suporta

Ito ay isang tuloy-tuloy na suporta sa loob ng 3 buwan. Ang mga organisasyon ng mga espesipikong health guidance (mga ospital, atbp.) ay nagsasagawa ng mga indibidwal na pakikipanayam sa pamamagitan ng mga espesyalista (mga doctor, mga public health nurse, at mga rehistradong dietitian). Maaari kang pumili ng layunin (diyeta, ehersisyo, atbp.) na maaari mong isagawa at magkaroon ng kinakailangan na suporta para sa tuloy-tuloy na pagsagawa nito upang mapabuti ang mga resulta ng iyong pagsusuri sa kalusugan.


Motivational na Suporta

Sa pangkalahatan, ito ay isang beses na suporta upang hikayatin ang pagpapabuti ng pamumuhay ng isang tao. Ang isang espesyalista ng health center ng iyong ward ay bibisita sa iyong bahay. Pagnilayan mo ang iyong pamumuhay, mag-takda ng tukoy na layunin (Diyeta, ehersisyo, atbp.) na magpapabuti nito. Ikaw ay maaaring makakuha ng suporta na kailangan mo upang maisagawa ito.


Pagbibigay ng Impormasyon

Ito ay pagbibigay ng impormasyon para hindi maipon ang visceral fat. Magbibigay kami ng impormasyon na maging daan para nilayin mo ang iyong pamumuhay sa oras na makuha mo na ang resulta ng iyong pagsusuri sa kalusugan.


() Pagsusuri sa Kalusugan ng mga Nakasegurong Tao na Napapailalim sa Late-Elderly Medical Care

 Ito ay isang pagsusuri sa kalusugan para sa layunin ng maagang pagtuklas at maagang paggamot sa mga karamdaman kaugnay sa pamumuhay.
 Ang mga sumusunod ay ang mga kwalipikadong tao. Gayunpaman, ang mga hiwalay na itinalaga ng Hiroshima Healthcare System para sa Late-Elderly Medical Care ay hindi kasama.

 

 • Mga nakasegurong taong may edad 75 taong gulang o pataas na napapailalim sa Late-Elderly Medical Care 75
  o
 • Mga nakasegurong tao na napapailalim sa Late-Elderly Medical Care na nasa edad na 65 taong gulang o pataas at 74 taong gulang o pababa na may tiyak na kapansanan

 ○Mga Nilalaman ng Pagsusuri

 Taas, timbang, presyon ng dugo, pagsusuri ng dugo (blood lipids, pag-andar ng atay, asukal sa dugo, pagsusuri para sa pag-andar ng bato, pagsusuri para sa uric acid, pagsusuri para sa anemia) at urinalysis

 Kung kinakailangan, isagawa ang mga sumusunod na pagsusuri. Electrocardiography at Funduscopy

(3)Pagsusuri sa Kalusugan para sa mga Tao Maliban sa Nabanggit sa (1) at (2) sa Itaas
 Bukod sa nabanggit sa (1) at (2) sa itaas, ang mga may segurong medikal tulad ng Kyokai Kenpo (mga empelyado ng kumpanya, kanilang asawa, atbp.) ay ipapasuri ng bawat medical insurer na nakalista sa kanilang health insurance card. Mangyaring makipag-ugnay sa iyong medical insurer.

 

 

 

2 Pagsusuri para sa Kanser ~Para sa maagang pagtuklas at paggamot ng kanser~

 Nagsasagawa kami ng pagsusuri para sa kanser sa tiyan, kanser sa baga, colorectal cancer, cervical cancer at kanser sa suso.

Sa oras ng pagpapasuri, mangyaring dalhin ang “iba-ibang ticket para sa pagsusuri para sa kanser” na ipinadala ng iyong lokal na health center.
  Gayundin, mangyaring suriin nang maaga ang nilalaman.

Pagpaparehistro para sa pagsusuri (Mga humiling na makatanggap ng “iba-ibang ticket para sa pagsusuri para sa kanser”)

• National Health Insurance Subscriber
• Nakaseguro sa ilalim ng National Pension Plan No. 1

• Higit sa 60 taong gulang 

Ang mga taong walang pagkakataong kumuha ng pagsusuri para sa kanser sa trabaho at nais kumuha ng pagsusuri para sa kanser sa lungsod ng Hiroshima ay kailangan makarehistro para sa pagsusuri nang maaga. Matapos makarehistro, ang “iba-ibang ticket para sa pagsusuri para sa kanser” ay ipapadala. Para sa pag rehistro, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na health center.

◎Para sa mga sumusunod na tao, ang medical checkup ticket ay ipapadala kahit na hindi ka magparehistro nang maaga, kaya hindi mo kailangang dumaan sa proseso.

• National Health Insurance Subscriber
• Nakaseguro sa ilalim ng National Pension Plan No. 1

• Higit sa 60 taong gulang            

(1)Pagsusuri para sa Kanser sa Tiyan

 Mga nilalaman ng pagsusuri/Kwalipikadong tao

  X-ray sa tiyan gamit ang isang contrast medium (Edad 40-pataas, isang beses sa isang taon)

  Gastroscopy (Edad 50-pataas, isang beses sa dalawang taon)

 (Tandaan) Ang mga taong nasa mga edad na ika-40 ay maaari lamang piliin ang A, at ang mga taong nasa edad 50-pataas ay maaaring piliin ang alinman sa A o B.
 

(Tandaan) Ang mga sumusunod na tao ay hindi kasama.

 

 • Mga taong opisyal na itinalaga bilang Hibakusha o may hawak na class 1 medical examination certificate.
 • Mga taong maaaring makakuha ng pagsusuri sa trabaho 


(2)Pagsusuri para sa Kanser sa Baga

 Ang mga kwalipikadong tao ay may edad na 40-pataas na taong gulang sa pagtatapos piskal na taon.

 Ang nilalaman ng pagsusuri ay X-ray sa dibdib. (Ang sputum (dila) ay susuriin din kung kinakailangan.)

 

(3)Pagsusuri para sa Colorectal Cancer (Ang mga kwalipikadong tao ay pareha rin sa pagsusuri para sa kanser sa baga)

 Ang nilalaman ng pagususuri ay ang pagsusuri ng tae (Pagsusuri ng dugo sa tae).

 

(4)Pagsusuri para sa Cervical Cancer.

 Ang mga kwalipikadong tao ay mga babaeng nasa edad na 20-pataas sa oras ng pagsusuri.

(Tandaan) Ang mga sumusunod na tao ay hindi kasama.

 • Mga taong opisyal na itinalaga bilang Hibakusha o may hawak na class 1 medical examination certificate.
 • Mga taong maaaring makakuha ng pagsusuri sa trabaho 

 Maaaring magpasuri ng isang beses sa loob ng dalawang taon.

 Ang nilalaman ng pagsusuri ay isang Pap test. Karagdagang Pap test ay maaaring isagawa depende sa magiging desisyon ng doctor batay sa mga sintomas, at kung sumasang-ayon ang babae para dito (Hindi ito isinasagawa sa group medical examination at facility medical examination).

 

(5)Pagsusuri para sa Kanser sa Suso

 Ang mga kwalipikadong tao ay mga babaeng nasa edad na 40 taong gulang pataas sa pagtatapos ng piskal na taon.

 (Tandaan) Ang mga sumusunod na tao ay hindi kasama.

 • Mga taong opisyal na itinalaga bilang Hibakusha o may hawak na class 1 medical examination certificate.
 • Mga taong maaaring makakuha ng pagsusuri sa trabaho 

 Maaaring magpasuri nang isang beses sa loob ng dalawang taon.

 Ang nilalaman ng pagsusuri ay X-ray sa suso (Mammography).

 

 

3 Gastos ng Pagpapasuri para sa Kanser

      
  Kailangan mong magbayad ng iyong sariling gastos.

 (Tandaan) Gayunpaman, walang singil para sa mga nagdala ng alinman sa mga sumusunod.

 • Katibayan na nagpapatunay na ang sambahayan ng tao ay tumatanggap ng public assistance
 • Katibayan na nagpapatunay na ang sambahayan ay may eksensiyon sa pagbabayad ng municipal tax
 • Katibayan na nagpapatunay na ang tao ay may edad na 70 taong gulang-pataas
 • Latter-stage Elderly Health Insurance Card

 Mag-click dito para sa copayment

 

 

 

4 Mga Paraan at Lokasyon ng Genkijya Kenshin (Pagsusuri sa Kalusugan) at Pagsusuri para sa Kanser

 Maaaring magpasuri sa pamamagitan ng alinman sa sumusunod:

()

Mga group medical examination na isinasagawa sa komunidad

()

Mga facility medical examination na isinasagawa sa Hiroshima City Health Promotion Center (3-8-6 Senda-machi, Naka-ku, Hiroshima (3-8-6 Sendamachi, Naka Ward)
Araw ng Pagsagawa/Oras ng Pagtanggap】 Sarado kami sa mga national holiday at mula hapon ng Disyembere 28 hanggang Enero 4 

Klasipikasyon

Weekday

Sabado

Linggo

Genkijya Kenshin (Pagsusuri sa Kalusugan)

8:30~11:50
13:00~15:00

(Ika-2, ika-4, at ika-5 lamang)
8:30~11:30 

(Ika-1 at ika-3 lamang)
8:30~11:30 

 

Pagsusuri para sa Colorectal Cancer

Pagsusuri para sa Kanser sa Baga/Tuberculosis

Pagsusuri para sa Kanser sa Tiyan (Pagsusuri gamit ang Barium)

8:30~11:50

Pagsusuri para sa Cervical Cancer

Lunes/Miyerkules/Biyernes
13:00~15:00

(Ika-3 lamang)※Kinakailangan ng reserbasyon
8:30~11:30 

Pagsusuri para sa Kanser sa Suso

13:00~15:00

 ※Lugar sa paggawa ng reserbasyon
 Hiroshima City Health Promotion Center TEL: 544-8228 (Para sa reserbasyon lamang)
 ・Mga araw at oras ng pagtanggap ng reserbasyon
   Lunes hanggang Biyernes (Hindi kasali ang mga national holiday) Mula 9:00 hanggang 12:00 Mula 13:00 hanggang 16:00 

 ・Ang reserbasyon ay kinakailangang maaga nang hindi bababa sa 3 araw (Hindi kasali ang mga national holiday at Disyembre 29 hanggang Enero 4)

()

Indibidwal na pagsusuri na isinasagawa sa mga institusyong medikal.

Mangyaring makipag-ugnay sa institusyon medikal kung saan nais mong magpasuri.

 

 

5 Iskedyul para sa Group Medical Examination

              
 Ang petsa, oras at lugar ay maaaring magbago dahil sa mga kalagayan ng pasilidad, kaya mangyaring makipag-ugnay nang maaga sa bawat health center.

Contact Mga Health Center (Weekdays 8:30~17:15

Naka Ward

082-504-2528

Asa-minami Ward

082-831-4942

Higashi Ward

082-568-7279

Asakita Ward

082-819-0586

Minami Ward

082-250-4108

Aki Ward

082-821-2809

Nishi Ward

082-294-6235

Saeki Ward

082-943-9731

 

Health and Welfare Bureau  Ministry of Health  Health and Promotion Section  Health Guidance


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付