ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Pre-skul(Tagalog)

本文

Pre-skul(Tagalog)

Article ID:0000017131 印刷ページ表示

Ang paaralang ito ay para sa mga bata bago pumasok sa elementarya.
Mayroong pre-skul na pinangangasiwaan ng munisipyo at mayroon ding pribado.
Sa pre-skul na pinangangasiwaan ng munispyo, mga bata na may edad apat at lima ang makakapag-aral (sa tatlong pre-skul ng Motomachi, Ochiai at Funakoshi, maging ang tatlong taong gulang na bata ay tinatanggap). Ang pagpapatala/aplikasyon para sa mga bata na may edad tatlo at apat na taon ay ginagawa bago magsimula ang pasukan tuwing Nobyembre.
Ang mga pre-skul na may bakante ay tumatanggap ng mga batang nais pumasok kahit kailan.
Para sa mga katanungan tungkol sa munisipal na kindergarten, tumawag sa Board of Education Section Guidance First Division (Tel.: 082-504-2784).
Bilang karagdagan, ang mga malalaking pribadong pre-skul ay tumatanggap ng bata na may edad mula tatlong taon hanggang limang taon. Para sa mga nais na makapasok ang kanilang mga anak dito direktang makipag-ugnayan sa nasabing paaralan.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Tanggapan ng Lungsod ng Hiroshima
Tel:082-504-2165/Fax:082-504-2609
Mail Address:jinken@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • ザ・ひろしまブランド(英語版)
  • 広島市へ寄付