ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Ukol sa Asosasyon ng Kapitbahayan/Samahan ng mga Residente

本文

Article ID:0000015599Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Ukol sa Asosasyon ng Kapitbahayan/Samahan ng mga Residente

Mula sa pagtatatag hanggang pagpapatakbo, kusang-loob at nagsasariling pangkat (may kasarinlang organisasyon) na binubuo ng mga residente sa pook ang asosasyon ng kapitbahayan (chōnaikai) at samahan ng mga residente (jichikai), at ang bayad sa samahan mula sa mga kasapi ang pinagmumulan ng pondo para sa pagsasagawa ng iba’t ibang gawain upang maging maginhawa ang paninirahan sa pook.

Sa patakaran, hindi sapilitan ang pagsapi, ngunit kapag sumapi, kasabay ng pakikinabang sa impormasyon ukol sa pook at sa pangaraw-araw na pamumuhay, nauugnay ito sa pagsali sa mga gawaing pampook, paghahatid ng impormasyon sa paglikas at pakikipagtulungan sa panahon ng sakuna.

Download

Flyer na naglalarawan ng katungkulan at nilalaman ng gawain ng asosasyon ng kapitbahayan/samahan ng mga residente (I-click ito kung nais makita).(PDF)(633KB)

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Citizens Activities Promotion Division ng Citizens Affairs Bureau ng lungsod ng Hiroshima
Tel:082-504-2131/Fax:082-504-2066
Mail Address:katsudo@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


災害に関するお知らせ

災害に関するお知らせ

コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市公式インスタのバナー画像<外部リンク>