ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > Filipino > Malawakang Pagkakaloob ng Kopya ng Resident Record ~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

本文

Malawakang Pagkakaloob ng Kopya ng Resident Record ~Sa lahat ng mga Dayuhang Residente~

Article ID:0000015346 印刷ページ表示

Ipinagkakaloob na rin sa tanggapan ng lungsod, ward, bayan o baryo sa buong bansa ang kopya ng resident record na maaari lamang makuha dati sa tanggapan ng lungsod, ward, bayan o baryo ng inyong tirahan.

 1. Taong maaaring mag-apply
  Mismong tao o taong kasambahayan (hindi maaaring humingi ang kinatawan ayon sa kasulatan ng pagtatalaga ng kinatawan (ininjō))
 2. Kailangang bagay sa pag-apply
  Dokumento kung saan matitiyak ang mismong tao (1 sa alinman sa mga sumusunod. Para lamang sa bagay na may bisà pa.)
  1. Basic resident registration card (Kailangan ang PIN ng card para rito.)
  2. Residence card, Special Permanent Resident Certificate atbp.
 3. Bayad
  \300/1 kopya (Magkakaiba ayon sa lungsod, ward, bayan, baryo.)
 4. Lugar na nagsasagawa ng malawakang pagkakaloob ng kopya ng resident record sa lungsod ng Hiroshima
  Citizens Affairs Division ng bawat ward office, branch office

* Hindi nagsasagawa ng malawakang pagkakaloob sa City Hall service corner at sa mga liaison office.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Ward office, branch office


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろしま公式観光サイト<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • ザ・ひろしまブランド(英語版)
 • 広島市へ寄付