ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Nơi hiện tại Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Tiếng Việt > Tiếng Việt > Chế độ mã số an sinh xã hội / thuế (Chế độ my number)

本文

ID bài viết:0000112430Ngày cập nhật:2020年2月27日更新印刷ページ表示

Chế độ mã số an sinh xã hội / thuế (Chế độ my number)

マイナンバー

*Hãy chú ý về việc dụ dỗ và thu thập thông tin cá nhân trái phép tận dụng chế độ my number!!
 Có những thông tin là điện thoại, e-mail, thư, ghé thăm, v.v. đang cố gắng thực hiện dụ dỗ và thu thập thông tin cá nhân trái phép lợi dụng hệ thống my number được gửi đến Trung tâm cuộc gọi của Văn phòng Nội các hay Trung tâm cuộc sống tiêu dùng.
   Không có việc các bộ chính phủ có liên quan của quốc gia hay chính quyền địa phương hỏi my number hay số tài khoản, thông tin tài sản, v.v. hay yêu cầu tiền qua điện thoại v.v.
 Hãy chú ý cẩn thận đến các cuộc gọi , e-mail, thư, ghé thăm, v.v. đáng ngờ vướng đến chế độ my number và tùy theo nội dung hãy sử quầy tư vấn.
 (Quầy tư vấn chính)
 Văn phòng Nội các   Tổng đài miễn phí tổng hợp my number TEL 0120-95-0178
 Đường dây nóng người tiêu dùng  TEL 188
     Sở cảnh sát gần nhất hoặc số 110
 Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân  Quầy tư vấn hòa giải khiếu nại TEL 03-6457-9585

 "Những cảnh báp và quầy tư vấn v.v. của Cơ quan tiêu dùng, Văn phòng nội các, Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân, Bộ Nội vụ v.v.”<外部リンク>

Chế độ my number

 Chế độ my number là chế độ chỉ định một số cho 1 người đối với tất cả mọi người có phiếu cư trú, tận dụng để quản lý thông tin một cách hiệu quả trong lĩnh vực an sinh xã hội, thuế, đối sách với thảm họa, và xác nhận việc thông tin cá nhận tồn tại ở nhiều cơ quan là thông tin của cùng một người.
Bằng cách cho phép hợp tác thông tin với các tổ chức quốc gia và các thành phố thị trấn và làng khác, số lượng tài liệu đính kèm cần thiết trong các thủ tục nộp đơn khác nhau tại quầy sẽ giảm v.v., như việc nâng cao tính thuận tiện của công dân và hiệu suất hóa của công việc hành chính được mong đợi.

主なスケジュール

 Nội dung thông tin và chi tiết mới nhất về chế độ my number, hãy xem trang chủ của “マイナンバー(社会保障・税番号制度)” (my number (chế độ mã số an sinh xã hội / thuế)<外部リンク>của Văn phòng Nội các. Bên cạnh đó, hãy xem video được công khai giải thích một cách dễ hiểu về khái quát của chế độ.

 Quảng bá chính phủ trực tuyến: Chế độ mã số an sinh xã hội / thuế <外部リンク>

Hoạt động toàn diện của hợp tác thông tin với thành phố thị trấn và làng khác hay các tổ chức quốc gia đã được bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm 2017. Hãy xem trang chủ của Văn phòng Nội các<外部リンク> để biết chi tiết.
 Ngoài ra, các thủ tục không còn cần giấy tờ đính kèm nhờ liên kết thông tin bị giới hạn ở các thủ tục do pháp luật quy định (Luật về sử dụng mã số để xác định các cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính), những thủ tục khác thì vẫn tiếp tục cần giấy tờ đính kèm.

My number (mã số cá nhân)

 Từ tháng 1 năm 2016, trong lĩnh vực an sinh xã hội,  thuế, đối sách với thảm họa, cần có my number cho các thủ tục hành chính được quy định bởi luật pháp và điều lệ.
Trong các thủ tục bảo hiểm tuyển dụng hay bảo hiểm y tế v.v., các thủ tục thuế như tờ khai thuế thu nhập cuối năm, v.v., my number sẽ được ghi trong đơn đăng ký v.v.
 Bên cạnh đó, khi xuất trình giấy tời ghi my number, cần xác nhận my number và xác nhận bản thân người đó.
 Khi làm thủ tục, hãy mang theo "giấy tờ có thể xác nhận bản thân ví dụ như thẻ thông báo hay giấy phép lái xe v.v." hoặc "thẻ my number". (Nếu bạn không có giấy chứng minh nhân dân công cộng ví dụ như giấy phép lái xe v.v., hãy liên hệ với bộ phận phụ trách của các chế độ.)

Các trường hợp chủ yếu yêu cầu cung cấp my number

Người yêu cầu cung cấp
(Bảo gồm cả người đại diện hoặc người đã được ủy thác)

Người cần phải cung cấp

Nơi làm việc

 ・Người nhận lương, tiền thôi việc v.v.
 ・Người có tư cách lương hưu phúc lợi, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tuyển dụng
 ・Người được bảo hiểm thứ ba của lương hưu quốc dân (vợ / chồng của nhân viên)    v.v.

Nơi hợp đồng
(Doanh nghiệp nơi hợp đồng, doanh nghiệp tổ chức diễn giảng   v.v.)

 ・Người nhận thù lao, tiền, tiền hợp đồng     v.v.
 (Ví dụ: thù lao cho các chuyên gia, nhà ngoại giao, người thu tiền, đại lý bảo hiểm, chủ ngựa, tuyển thủ nghiệp, v.v., thù lao khám chữa do Quỹ thanh toán thù lao khám chữa bảo hiểm xã hội, phí bản thảo, phí diễn giảng, phí tranh             v.v.)

Nhà bất động sản v.v.
(Pháp nhân trả phí môi giới bất động sản, phí sử dụng bất động sản (tiền thuê nhà))

 ・Người nhận chuyển nhượng bất động sản tương đương trên 1 triệu yên 1 năm hoặc phí môi giới bất động sản hoặc phí sử dụng động sản (tiền thuê nhà) trên 150.000 yên mỗi năm từ nhà bất động sản hoặc pháp nhân bất động sản

Cơ quan tài chính, v.v.
(Ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty thương mại tương lai, công ty bán vàng thỏi, v.v.)

 ・Những người giao dịch chứng khoán, ví dụ như cổ phiếu, tín thác đầu tư, trái phiếu công cộng và doanh nghiệp ở cơ quan tài chính
 ・Những người có tiền gửi và tiết kiệm được miễn thuế
 ・Người nhận chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài
 ・Người có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ / hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ (bảo hiểm tử vong với khoản thanh toán trên 1 triệu yên, bảo hiểm lương hưu với khoản thanh toán trên 200.000 yên 1 năm, hợp đồng đặc biệt / hợp đồng hoàn trả đáo hạn thanh toán 1 lần với khoản thanh toán trên 1 triệu yên) hoặc hợp đồng hỗ trợ lẫn nhau
 ・Những người đang tham gia giao dịch tương lai (giao dịch FX, v.v.)
 ・Người đang ủy thác cho công ty tín thác
 ・Người bán vàng thỏi hơn 2 triệu yên một lần
 ・Cổ đông nhận cổ tức trên cổ phiếu chưa niêm yết, v.v.
*Từ tháng 1 năm 2018, việc đánh số vào tài khoản tiết kiệm đã bắt đầu.
 Do đó, các cơ quan tài chính đã yêu cầu những người có tài khoản tiết kiệm khai báo my number.
   Tuy nhiên, việc khai báo my number liên quan đến đánh số vào tài khoản tiết kiệm là tùy ý.

Cơ quan thuế, tổ chức lương hưu Nhật Bản, Hello Work, văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động, các tỉnh thành, thành phố thị trấn và làng, hiệp hội bảo hiểm y tế quốc gia, hiệp hội bảo hiểm y tế

 ・Người thực hiện thủ tục hành chính liến quan đến an sinh xã hội,  thuế, đối sách với thảm họa
 (Ví dụ: bảo hộ đời sống, đơn xin bảo hiểm tuyển dụng, đơn xin trợ cấp bảo hiểm y tế, tờ khai thuế cuối năm từ năm 2016, v.v.)

 Thủ tục chủ yếu mà my number cần thiết để nộp đơn tại văn phòng quận hay hoặc văn phòng thuế thành phố như sau.

Phân loại

Các thủ tục chủ yếu

Ban phụ trách

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế quốc dân

Tham gia / hủy, theo học, vào cơ sở, chuyển đi ra ngoài thành phố để nhập viện
Vào (ra) cơ sở hỗ trợ cho người khuyết tật
Thay đổi tên người được bảo hiểm, hộ gia đình được bảo hiểm, địa chỉ, chủ hộ
Đơn xin thanh toán chi phí y tế đặc biệt, chi phí vận chuyển, chi phí y tế lớn, chi phí y tế tổng hợp chăm sóc điều dưỡng lớn
Khai báo thiệt hại do hành động của bên thứ ba
Đơn xin cấp lại thẻ người được bảo hiểm (kiêm thẻ người nhận trợ cấp người cao tuổi), giấy chứng minh tư cách người được bảo hiểm
Đơn xin cấp / cấp lại giấy chứng nhận áp dụng khoản giới hạn, giấy chứng nhận áp dụng khoản giới hạn / khoản giảm gánh nặng tiêu chuẩn, thẻ nhận điều trị y tế bệnh đặc định
Đơn xin áp dụng khoản thu nhập tiêu chuẩn

Ban bảo hiểm lương hưu các quận

Y tế người cao tuổi thời kỳ sau

Đơn xin cấp lại các các loại thẻ ví dụ như thẻ người được bảo hiểm, khai báo không thể trả lại
Đơn xin cấp giấy chứng nhận áp dụng khoản giới hạn / khoản giảm gánh nặng tiêu chuẩn
Đơn xin chứng nhận bệnh đặc định, đơn xin áp dụng khoản thu nhập tiêu chuẩn
Đơn xin thanh toán chi phí y tế lớn, chi phí y tế tổng hợp chăm sóc điều dưỡng lớn, chênh lệch khoản y tế ăn uống (sinh hoạt)
Khai báo ngoại lệ địa chỉ sống (thuộc vào / không thuộc vào), thu lại chứng nhận khuyết tật

Ban trường thọ sức khỏe các quận

(Quận Higashi-ku là Ban phúc lợi)

Chăm sóc điều dưỡng /
phúc lợi /
lương hưu

Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng

Đơn xin chứng nhận chứng nhận cần chăm sóc điều dưỡng / chứng nhận cần hỗ trợ, đơn xin cấp lại thẻ người được bảo hiểm / thẻ giảm gánh nặng, khai báo yêu cầu (thay đổi) lập kế hoạch dịch vụ nhà ở v.v.

Đơn xin chứng nhận khoản giới hạn gánh nặng, đơn xin thanh toán phí dịch vụ chăm sóc điều dưỡng lớn, đơn xin thanh toán phí mua thiết bị phúc lợi, đơn xin thanh toán chi phí tu sử nhà ở

Phúc lợi

Đơn xin sổ người khuyết tật thể chất, đơn xin trợ cấp người khuyết tật đặc biệt, đơn xin trợ cấp phúc lợi trẻ khuyết tật, đơn xin thanh toán phí dụng cụ hỗ trợ, đơn xin trợ cấp dụng cụ sinh hoạt thường ngày, đơn xin thanh toán phí dịch vụ phúc lợi khuyết tật
Đơn xin thanh toán phí trợ cấp hỗ trợ di chuyển / phí trợ cấp hỗ trợ tạm thời vào ban ngày / phí trợ cấp trung tâm hỗ trợ hoạt động địa phương
Đơn xin sổ tay phúc lợi và sức khỏe người khuyết tật tâm thần
Đơn xin trợ cấp phí y tế trẻ em
Đơn xin trợ cấp phí y tế cho người khuyết tật tâm thần và thể chất nặng
Đơn xin y tế hỗ trợ độc lập (y tế phục hồi chức năng, y tế ngoại trú tâm thần)
Đơn xin thanh toán phí hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật đến cơ sở (hỗ trợ phát triển trẻ em, dịch vụ day service sau giờ học v.v. , hỗ trợ thăm nơi giữ trẻ, v.v.)
 
Đơn xin thanh toán phí dịch vụ phúc lợi cho người khuyết tật khoản lớn, phí trợ cấp trẻ em khuyết tật vào cơ sở khoản lớn, phí trợ cấp trẻ em khuyết tật đến cơ sở khoản lớn

Ban phúc lợi sức khỏe các quận

(Quận Higashi-ku là Ban phúc lợi)

Đơn xin thanh toán phí trợ cấp trẻ em khuyết tật vào cơ sở

Ban hỗ trợ cơ sở tư vấn trẻ em

Yêu cầu tiền chia buồn đặc biệt v.v. cho các gia đình còn lại của liệt sĩ v.v.

Ban bảo hiểm lương hưu các quận

Đơn xin bảo hộ đời sống
Đơn xin y tế hỗ trợ độc lập (y tế nuôi dưỡng)

Ban đời sống các quận

Lương hưu

Nhận tư cách người được bảo hiểm, đơn xin miễn phí bảo hiểm, yêu cầu trợ cấp lương hưu
(Trường hợp nào cũng có thể làm các thủ tục dựa vào mã số lương hưu.)

Ban bảo hiểm lương hưu các quận

Nuôi con

Trợ cấp / khai báo

Yêu cầu chứng nhận trợ cấp trẻ em
Yêu cầu chứng nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em v.v.
Đơn xin trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt

Ban phúc lợi sức khỏe các quận

(Quận Higashi-ku là Ban phúc lợi)

Đơn xin nhập học, thay đổi nhà trẻ, vườn trẻ được chứng nhận, nhà trẻ quy mô nhỏ, nhà trẻ trong cơ sở, mẫu giáo v.v.

Đơn xin chứng nhận thanh toán phí y tế bệnh mãn tính trẻ em

Đơn xin cấp sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em (khai báo mang thai)

Ban phúc lợi sức khỏe các quận
(Quận Higashi-ku là Ban địa phương hỗ trợ lẫn nhau)

Đời sống

Nhà ở của thành phố

Đơn xin vào ở nhà ở của thành phố v.v.

Ban kiến trúc các quận

Tiền thuế

Thuế cư dân thành phố

Nộp giấy khai báo thuế cư dân thành phố / thuế cư dân tỉnh
Nộp giấy báo cáo chi trả lương

 Văn phòng thuế các thành phố, các phòng thuế, Ban thuế cư dân thành phố Bộ phận thuế Cục tài chính

Thuế xe hơi

Nộp đơn xin miễn giảm thuế xe hơi

 Văn phòng thuế các thành phố, các phòng thuế

Thuế tài sản cố định

Nộp giấy khai báo thuế tài sản cố định miễn thuế
Nộp đơn xin miễn giảm thuế  tài sản cố định

*Ngoài các thủ tục trên, thì cũng có khi cần my number. Thông tin chi tiết hãy hỏi đến ban phụ trách của từng phần.

Thẻ thông báo

 Từ giữa tháng 10 năm 2015, thẻ thông báo có ghi my number được lần lượt gửi đến địa chỉ trên phiếu cư trú và thẻ thông báo không phân phát được bằng bưu điện đã được trả lại cho Ban cư dân văn phòng quận.
 Trường hợp không thể nhận được thẻ thông báo, hãy hỏi đến Ban cư dân văn phòng quận ở địa chỉ sống. "Về cách nhận thẻ thông báo my number"

Ban cư dân văn phòng Quận Naka-ku        082-504-2301

Ban cư dân văn phòng Quận Asaminami-ku        082-831-4906

Ban cư dân văn phòng Quận Higashi-ku        082-568-7789

Ban cư dân văn phòng Quận Asakita-ku        082-819-3939

Ban cư dân văn phòng Quận Minami-ku        082-250-8945

Ban cư dân văn phòng Quận Aki-ku        082-822-7756

Ban cư dân văn phòng Quận Nishi-ku        082-532-1024

Ban cư dân văn phòng Quận Saeki-ku        082-943-9711

≪Thẻ thông báo≫

通知カード(表面) 
(Mặt trước)

通知カード(裏面)
(Mặt sau)

Vì my number được sử dụng trọn đời,nên hãy coi trọng nó.
*Hãy sử dụng "Tổng đài miễn phí tổng hợp my number" cho thắc mắc về thẻ thông báo, thẻ my number, thắc mắc về đơn xin cấp cho thẻ my number.

≪Số điện thoại≫
[Quầy tiếng Nhật] 0120-95-0178 
[Quầy tiếng nước ngoài] 0120-0178-27 (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha)
Ngày thường  9: 30 ~ 20: 00, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 9: 30 ~ 17: 30 (trừ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Thẻ my number

  Thẻ my number được cấp theo đơn xin từ người có nguyện vọng từ tháng 1 năm 2016. (Thẻ thông báo sẽ thu lại)
 Thẻ my number ghi tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giới tính, my number, v.v. và ảnh thẻ của bạn được hiển thị.
Ngoài việc có sử dụng như giấy chứng minh nhân dân để xác nhận danh tính còn có thể sử dụng ví dụ như khai báo thuế điện tử quốc gia hay dịch vụ cấp giấy chứng inh ở cửa hàng tiện lợi
 Lần cấp đầu tiên là miễn phí, phí cấp lại là 1.000 yên (thẻ my number 800 yên, giấy chứng minh điện tử 200 yên), thời hạn hiệu lực là đối với người 20 tuổi trở lên là cho đến sinh nhật lần thứ 10 và đối với người dưới 20 tuổi là cho đến ngày sinh nhật lần thứ 5.
 Ngoài ra, người nhận thẻ my number thì khi cấp sẽ thu lại thẻ sổ cư trú cơ bản.

 Để làm đơn xin hãy ký tên đóng dấu vào "Đơn xin cấp thẻ mã số cá nhân" được gửi cùng với thẻ thông báo, đính kèm ảnh thẻ và gửi cùng trong phong bì trả lời. Bên cạnh đó, cũng có thể làm đơn xin trực tuyến qua smart phone v.v.
   *Đối với phong bì trả lời có ngày hết hạn gửi là "đến ngày 4 tháng 10 năm 2017", thì có thể được sử dụng như phong bì có hạn "đến ngày 31 tháng 5 năm 2022". Bên cạnh đó, trong trường hợp làm mất phong bì trả lời thì hãy sử dụng mẫu phong bì có thể sử dụng ở “Trang tổng hợp thẻ my number<外部リンク>”.
 Ảnh thẻ phải dài 4,5 cm x rộng 3,5 cm, nhìn thẳng, không đội mũ, không có hình nền và được chụp trong vòng 6 gần nhất.
  Ngoài ra, những ảnh có mặt quay sang ngang, có hình nền, đội mũ, đeo kính râm, và khác biệt đáng kể so với các đặc điểm trên khuôn mặt bình thường là không hợp lệ. Bên cạnh đó, không dùng ảnh sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh v.v.

≪Thẻ my number≫

マイナンバーカード(表面)
(Mặt trước)

マイナンバーカード(裏面)
(Mặt sau)

*Thông tin về thẻ thông báo, thẻ my number hãy xem “Trang tổng hợp thẻ my numbe<外部リンク>”.
*Việc dừng sử dụng tạm thời do làm mất, bị mất cắp v.v. thẻ my numberđược tiếp nhận 24 giờ 365 ngày tại Tổng đài miễn phí tổng hợp my number (TEL 0120-95-0178) và Trung tâm cuộc gọi thẻ mã số cá nhân (TEL 0570-783-578 (mất phí)).

Cổng thông tin Minor portal

 Cổng thông tin Minor portal là dịch vụ trực tuyến được điều hành bởi quốc gia nơi bạn có thể bản đăng ký liên kết thông tin giữa các cơ quan hành chính thực hiện trong chế độ my number hay xác nhận thông tin bản thân mà các cơ quan hành chính v.v. có, v.v., bằng cách truy cập từ máy tính cá nhân tại nhà bằng thẻ my number và đầu đọc thẻ.
Hãy xem trang chủ của Văn phòng Nội các<外部リンク> để biết chi tiết.  

    Thiết bị chuyên dụng được thiết lập tại Ban cư dân văn phòng các quận để những người không có máy tính cá nhân v.v. ở nhà cũng có thể sử dụng cổng thông tin Minor portal . Nếu bạn muốn sử dụng, hãy mang theo thẻ my number. Cũng cần mã số mật khẩu (4 chữ số) của giấy chứng minh điện tử dùng chứng minh người sử dụng.
 Bên cạnh đó, cũng có thể chụp ảnh bằng thiết bị này và đăng ký thẻ my number trực tuyến. Để biết chi tiết, hãy xem "Giới thiệu về lợi ích và cách đăng ký thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)".

Đối sách bảo vệ thông tin cá nhân

 My number ngoài trường hợp cung cấp cho cơ quan hành chính v.v. để làm thủ tục an sinh xã hội,  thuế, đối sách với thảm họa thì không thể được cung cấp cho người khác một cách không cần thiết.
 Việc lấy trái phép my number của người khác hoặc việc người xử lý my number của người khác cung cấp không chính đáng thông tin cá nhân bao gồm my number sẽ là đối tượng chịu hình phạt.

 Vào ngày 5 tháng 10 năm 2015 (thứ 2), “Quầy tư vấn hòa giải khiếu nại”<外部リンク> đã được thiết lập ở Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân để thực hiện hòa giải cần thiết về báo khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân đặc định.

≪Số điện thoại≫
03-6456-95855
≪Thời gian tiếp nhận≫
9: 30 ~ 17: 30 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, cuối năm đầu năm)

Đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định

○Đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định nghĩa là gì?

 Khi  đoàn thể công cộng địa phương v.v. có ý định sở hữu các tệp thông tin cá nhân bao gồm my number, có nghĩa vụ phải tiến hành đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định, và tự đánh giá và công bố về cách sử dụng và các đối sách rủi ro ví dụ như rò rỉ v.v.
 Ngoài ra, đối với từng công việc văn phòng là đối tượng đánh giá, thì thực hiện “đánh giá hạng mục cơ sở”, “đánh giá hạng mục quan trọng”, “đánh giá tất cả hạng mục”, sẽ được thực hiện theo kết quả “đánh giá giá trị ngưỡng” dựa trên số người đối tượng v.v.

 *Về nội dung chi tiết của đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định hãy xem Trang web của Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân<外部リンク>.

 * Về lưu đồ  "đánh giá giá trị ngưỡng", hãy xem phần tải xuống ghi dưới đây.

○Kêu gọi ý kiến về dự thảo đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định

 Khi tiến hành đánh giá tất cả hạng mục, sau khi công bố trước, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của mọi cư dân thành phố. 

 * Hãy xem trang này về dự thảo đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định mà hiện tại đang kêu gọi ý kiến. ⇒“Bản đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định đang kêu gọi ý kiến (hoặc đã xong)”

○Công bố bản đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định

 Công bố bản đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định mà thành phố này đã thực hiện.

 *Hãy xem trang này về bản đánh giá đang công bố. ⇒“Công bố bản đánh giá bảo vệ thông tin cá nhân đặc định”

Kính gửi đến các chủ kinh doanh (chủ kinh doanh cũng xử lý my number)

 Từ tháng 1 năm 2016, cần ghi my number của nhân viên v.v. trong thủ tục thuế hay an sinh xã hội.

Mã số pháp nhân

 Từ tháng 10 năm 2015, mỗi pháp nhân sẽ được gán 1 mã số pháp nhân (13 chữ số) và được thông báo đến địa chỉ sở tại đã đăng ký. Khác với my number, mã số pháp nhân được công bố trên “Trang công bố mã số pháp nhân”<外部リンク>của Cơ quan thuế quốc gia, và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó một cách tự do.

  * Mã số pháp nhân ngoài “pháp nhân đăng ký thiết lập” ví dụ như công ty cổ phần v.v. còn được gán cho “Cơ quan nhà nước”, “đoàn thể công cộng địa phương”, “các pháp nhân hay đoàn thể khác”. (Không được gán cho các chi nhánh pháp nhân, văn phòng, v.v. hay người kinh doanh cá thể)

 Chi tiết mã số pháp nhân, hãy xem “Về mã số pháp nhân” trên trang chủ của Cơ quan thuế quốc gia<外部リンク>.

 Và mã số pháp nhân của thành phố Hiroshima là  "9000020341002".

Trang chủ liên quan của nhà nước

Tổng đài miễn phí tổng hợp my number

Thắc mắc về chế độ my number hãy sử dụng “Tổng đài miễn phí tổng hợp my number”.
≪Số điện thoại≫
0120-95-0178
Ngày thường  9: 30 ~ 20: 00, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 9: 30 ~ 17: 30 (trừ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)
[Tổng đài miễn phí đáp ứng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha]
  ・Những việc liên quan đến chế độ my number  0120-0178-26
  ・Những việc liên quan đến thẻ thong báo, thẻ my number   0120-0178-27

Thông tin liên quan

Phụ trách hành chính quận Ban tổng vụ Cục kế hoạch tổng vụ
TEL:082-504-2112
FAX:082-504-2069
Địa chỉ email:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


コロナ

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

ベトナム語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付