ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Pagbubuntis, pananganak

本文

Article ID:0000004747Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Pagbubuntis, pananganak

Kung magbuntis, magtungo sa tanggapan ng Public Welfare/Hygiene Welfare Section at kayo ay bibigyan ng Maternity Passbook. (May mga kopya sa wikang Ingles, Intsik, Tagalog, Thai, North/South Korean, Portuges, Espanol, at Indones)
Ang Maternity Passbook ay nagsisilbing record ng kalagayan ng ina at sanggol sa kanyang sinapupunan, tiket sa filing ng mga pagsusuri sa kalusugan at tiket upang makatanggap ng bakuna.)
Ang sanggol na pinapasuso ay maaring tumanggap ng pagsusuri o general health check-up hanggang sa araw bago ang unang kaarawan nito at maaring tumanggap ng pagsusuri sa kalusugan ang mga sanggol na nasa ikaapat na buwan, health check-up para sa batang nasa isang taon at anim na buwan at batang nasa ika tatlong taong gulang. Ang nakatakdang oras na para sa pagsusuri ng kalusugan ng mga apat na buwang gulang na sanggol, mga batang isang taon at anim na buwan gulang, at mga batang tatlong taong gulang ay ipinagbibigay-alam ng munisipyo.
Pinansiyal na tulong para sa mga gastusing medikal ay maibibigay sa mga batang di pa nag-aaral (0-6 na taong gulang) at sa mga batang nasa una at pangalawang baitang ng elementarya na may mga kapansanan (na tinutukoy sa batas ng suporta para sa mga taong may kapansanan ng pangkaisipan at mga batang may kapansanan.)
Dagdag pa rito, makatatanggap ng sustento para sa pagtaguyod ng bata mula sa edad 0 hanggang sa maging ikatlong baitang ng junior high school, at ang sustentong ito ay matatanggap hanggang sa ika-31 ng Marso pagtapos ng pagsapit ng 15 taong gulang ng nasabing bata. Dahil parehong may limitasyon sa halaga ang mga suportang ito, magtanong saHealth and Welfare Division of the Welfare Department ng Ward Office na malapit sa inyong tirahan.
* Maaring mabago ang mga nilalaman nang walang abiso.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

こども未来局 こども・家庭支援課 母子保健係
Tel:082-504-2623/Fax:082-504-2727
Mail Address:ko-shien@city.hiroshima.lg.jp


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付