ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Nais ko sanang ipagpaliban ang pagbabayad ng municipal tax

本文

Article ID:0000271622Petsa ng Pag-update:2022年3月29日更新印刷ページ表示

Nais ko sanang ipagpaliban ang pagbabayad ng municipal tax

Pagpapaliban ng pagbabayad ng buwis

 Kung ang taxpayer o ang taong may obligasyong magbayad ng espesyal na koleksyon ay hindi makakapagbayad ng municipal tax nang isahan dahil sa pangyayari tulad ng mga sumusunod, ang aplikasyon ay susuriin at kung maaprubahan, bilang panuntunan ay ipagpapaliban sa loob ng isang taon ang pangongolekta ng buwis.

  1. Sa oras na kayo ay nagka-sakuna o nanakawan
  2. Sa oras na kayo o ang inyong pamilya ay nagkasakit o nasugatan
  3. Sa oras na ang negosyo ay isinara o kaya ay isinuspinde
  4. Sa oras na ang negosyo ay nagkaroon ng malaking pagkalugi

Asset conversion mula sa aplikasyon (para sa mga municipal tax na due noon o pagkatapos ng Abril 1, 2016.)

 Kung naaangkop ang mga sumusunod dahil sa pagbabayad nang isahan ng municipal ng taxpayer o ng taong may obligasyong magbayad ng espesyal na koleksyon, at kung kinilala na may tapat na layunin na magbayad ng municipal tax, magsasagawa ng imbestigasyon batay sa aplikasyon. Kung kinilala ang aplikasyong ito, bilang panuntunan ay maaaring ipagpaliban ang asset conversion sa loob ng isang taon.

  1. Kapag kinilala na maaaring pahihirapan nito ang pagpapatuloy ng negosyo
  2. Kapag kinilala na maaaring pahihirapan nito ang pagpapanatili ng pamumuhay

Para sa mga detalye tungkol sa sistema ng pagpapaliban ng pagbabayad, mangyaring makipag-ugnay sa City Hall Finance Bureau, Collection Measures Department

Mga kaugnay na impormasyon

Gusto kong malaman ang tungkol sa municipal tax exemptions

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

General Affairs Section,Tax Collection Division I,Tax Collection Department,Finance Bureau
Tel:082-504-0155/Fax:082-249-3901
Mail Address:tyoshu1@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付