ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Sistema ng pagpapaliban ng koleksyon ng tax para sa mga taong hirap magbayad ng city tax at national health insurance premiums dahil sa epekto ng COVID-19

本文

Article ID:0000212337Petsa ng Pag-update:2021年2月26日更新印刷ページ表示

Sistema ng pagpapaliban ng koleksyon ng tax para sa mga taong hirap magbayad ng city tax at national health insurance premiums dahil sa epekto ng COVID-19

  •  Bukod pa sa mga kaso kung saan ang taxpayer (pati ang mga miyembro ng kanyang pamilya) ay nahawa ng COVID-19, kung naaangkop sa alinman sa mga kaso sa ibaba na may kinalaman sa COVID-19, atbp., mayroong sistema ng pagpapaliban ng koleksyon ng tax para sa mga ito kaya mangyaring makipag-ugnay at kumonsulta sa amin (Pagpapaliban ng koleksyon: Artikulo 15 ng Local Tax Act, Artikulo 20 ng Hiroshima City National Health Insurance Regulations, atbp.)

 

 

(Case 1) Sakaling magkaroon ng malaking kawalan sa mga pag-aari dahil sa sakuna

 Kung nagtapon ng mga kagamitan at inventory bilang resulta ng pag-disinfect ng pasilidad kung saan nagkaroon ng pasyente ng COVID-19

 

(Case 2) Sakaling kayo o ang inyong pamilya ay nagkasakit

 Kung nagkasakit ang mismong tax payer o miyembro ng pamilyang may kaparehong kabuhayan

 

(Case 3) Sakaling ang negosyo ay isinara o kaya ay isinuspinde

 Sa kaso ng hindi maiwasang pagsara ng negosyong pinapatakbo ng tax payer

 

(Case 4) Sakaling ang negosyo ay nagkaroon ng malaking kawalan

Kung ang negosyong pinapatakbo ng tax payer ay nagkaroon ng malaking kawalan dahil sa pagbaba ng kita, atbp.

◎ Para sa mga city tax na dapat bayaran sa pagitan ng Pebrero 1, 2020 at Pebrero 1, 2021, may mga kasong maaaring ipagpaliban ang pagbabayand ng city tax sa ilalim ng "Espesyal na sistema" para sa pagpapaliban ng koleksyon, kaya mangyaring kumpirmahin din ito.

"Espesyal na sistema" para sa pagpapaliban ng koleksyon ng buwis para sa mga hirap magbayad dahil sa epekto ng COVID-19

  •  Matapos mag-apply para sa pagpapaliban ng koleksyon, magtatagal bago makakuha ng desisyon dahil kinakailangang suriin at imbestigahan ang mga nilalaman ng aplikasyon.

 

  • Kung hindi kaya ang isahang pagbabayad ng city tax/national health insurance premiums dahil sa COVID-19, mayroong sistema para sa ina-apply na pagpapaliban ng valuation sa pamamagitan ng aplikasyon pagkatapos ng aplikasyon kaya mangyaring komunsulta (Pagpapaliban ng valuation sa pamamagitan ng aplikasyon: Artikulo 15-6 ng Local Tax Act).
  •  Matapos mag-apply para sa pagpapaliban ng valuation, magtatagal bago makakuha ng desisyon dahil kinakailangang suriin at imbestigahan ang mga nilalaman ng aplikasyon.

 

Makipag-ugnay sa (Settlement Measures Department ng Finance Bureau)

 

Ward

Namamahalang division

Tel. no.

Naka Ward

Collection Division 1

082-504-0131

082-504-0134

Higashi Ward

Collection Divison 3

082-504-0321

Minami Ward

Collection Division 1

082-504-0132

082-504-0133

Nishi Ward

Collection Divison 2

082-504-0211

082-504-0212

082-504-0214

Asaminami Ward

Collection Division 4

082-504-0411

082-504-0412

Asakita Ward

Collection Division 4

082-504-0413

082-504-0414

Aki Ward

Collection Divison 3

082-504-0322

Saeki Ward

Collection Divison 2

082-504-0213

Labas ng lungod

Collection Divison 3

082-504-0323

082-504-0324

Buong rehiyon (para sa high tax delinquency)

Special Delinquency Arrangement Division

082-504-2128


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付