ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Sistema ng pagpapaliban ng koleksyon ng tax para sa mga taong hirap magbayad ng city tax, national health insurance premiums atbp. dahil sa epekto ng COVID-19

本文

Article ID:0000212337Petsa ng Pag-update:2022年3月29日更新印刷ページ表示

Sistema ng pagpapaliban ng koleksyon ng tax para sa mga taong hirap magbayad ng city tax, national health insurance premiums atbp. dahil sa epekto ng COVID-19

Pagpapaliban ng koleksyon

 • Kung naaangkop sa alinman sa mga kaso sa ibaba na may kinalaman sa COVID-19, mayroong sistema ng pagpapaliban ng koleksyon ng tax para sa mga ito kaya mangyaring makipag-ugnay at kumonsulta sa amin. (Pagpapaliban ng pagbabayad: Artikulo 15 ng Local Tax Act, Artikulo 20 ng Hiroshima City National Health Insurance Regulations, atbp.)
 

(Case 1) Sakaling magkaroon ng malaking kawalan sa mga pag-aari dahil sa sakuna

 Kung nagtapon ng mga kagamitan at inventory bilang resulta ng pag-disinfect ng pasilidad kung saan nagkaroon ng pasyente ng COVID-19

 

(Case 2) Sakaling kayo o ang inyong pamilya ay nagkasakit

 Kung nagkasakit ang mismong tax payer o miyembro ng pamilyang may kaparehong kabuhayan

 

(Case 3) Sakaling ang negosyo ay isinara o kaya ay isinuspinde

 Sa kaso ng hindi maiwasang pagsara ng negosyong pinapatakbo ng tax payer

 

(Case 4) Sakaling ang negosyo ay nagkaroon ng malaking kawalan

Kung ang negosyong pinapatakbo ng tax payer ay nagkaroon ng malaking kawalan dahil sa pagbaba ng kita, atbp.

 • Matapos mag-apply para sa pagpapaliban ng valuation, magtatagal bago makakuha ng desisyon dahil kinakailangang suriin at imbestigahan ang mga nilalaman ng aplikasyon.
 • Mga dokumentong kailangan isumite

Klasipikasyon

Download Form

Halimbawa ng pagpuno

Form ng aplikasyon para sa pagpapaliban ng pagbabayad ng buwis

[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/208KB]

Imbentaryo ng mga ari-arian

(Imbentaryo ng mga ari-arian at iba pang mga dokumentong nagbibigay linaw sa estado ng mga asset at mga liability)

[Excelファイル/36KB] [PDFファイル/188KB]

Statement of Income

(Mga dokumentong naglilinaw sa aktwal na kita at gastos para sa isang taon bago ang petsa nais makatanggap ng pagpapaliban ng pagbabayad at ang inaasahang kita at gastos pagkatapos ng petsang iyon)

[Excelファイル/42KB] [PDFファイル/208KB]

Mga dokumentong ipapakita kung may alinman sa taas na naangkop sa inyo

Mga dokumentong kinakailangan para sa pagbibigay ng collateral (Kung kailangan ng collateral)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagpapaliban ng koleksyon sa pamamagitan ng aplikasyon

 • Kung hindi kaya ang isahang pagbabayad ng municipal tax/national health insurance premiums atbp., mayroong sistema para sa asset conversion batay sa aplikasyon kaya mangyaring komunsulta sa amin tungkol dito. (Asset conversion batay sa aplikasyon: Artikulo 15-6 ng Local Tax Act).
 • Matapos mag-apply para sa pagpapaliban ng valuation, magtatagal bago makakuha ng desisyon dahil kinakailangang suriin at imbestigahan ang mga nilalaman ng aplikasyon.
 • Mga dokumentong kailangan isumite

Klasipikasyon

Download form

Halimbawa ng pagpuno

Form ng aplikasyon para sa asset conversion

[Wordファイル/19KB] [PDFファイル/199KB]

Imbentaryo ng mga asset

(Imbentaryo ng mga ari-arian at iba pang mga dokumentong nagbibigay linaw sa estado ng mga asset at mga liability)

[Excelファイル/36KB] [PDFファイル/188KB]

Statement of Income

(Mga dokumentong naglilinaw sa aktwal na kita at gastos para sa isang taon bago ang petsang nais makatanggap ng pagpapaliban ng pagbabayad at ang inaasahang kita at gastos pagkatapos ng petsang iyon)

[Excelファイル/42KB] [PDFファイル/208KB]

Mga dokumentong kinakailangan para sa pagbibigay ng collateral (Kung kailangan ng collateral)

 

 

Maaari ding mag-apply sa eLTAX para sa pagpapaliban ng pagbabayad o asset conversion para sa municipal tax. Mangyaring bisitahin ang website ng Local Tax Agency (http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047<外部リンク>)

Makipag-ugnay sa (Settlement Measures Department ng Finance Bureau)

 

Ward

Namamahalang division

Tel. no.

Naka Ward

Collection Division 1

082-504-0131

082-504-0134

Higashi Ward

Collection Divison 3

082-504-0321

Minami Ward

Collection Division 1

082-504-0132

082-504-0133

Nishi Ward

Collection Divison 2

082-504-0211

082-504-0212

082-504-0214

Asaminami Ward

Collection Division 4

082-504-0411

082-504-0412

Asakita Ward

Collection Division 4

082-504-0413

082-504-0414

Aki Ward

Collection Divison 3

082-504-0322

Saeki Ward

Collection Divison 2

082-504-0213

Labas ng lungod

Collection Divison 3

082-504-0323

082-504-0324

Buong rehiyon (para sa high tax delinquency)

Special Delinquency Arrangement Division

082-504-2128

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付