ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Konsultasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan para sa mga batang may kapansanan

本文

Article ID:0000208517Petsa ng Pag-update:2021年2月26日更新印刷ページ表示

Konsultasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan para sa mga batang may kapansanan

1 Konsultasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan

 Bilang pagtugon sa mga pagbabago sa mga sitwasyong may kinalaman sa special needs tulad ng pag-usad ng normalisasyon sa lipunan, at ang paglubha at pagdami ng mga kapansanan, nagbibigay kami ng konsultasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan para sa mga sumusunod na kaso upang makapagbigay ng naaangkop na edukasyon na tumutugon sa pangangailangang pang-edukasyon ng bawat mag-aaral na may kapansanan.

 1. Sa kaso ng mga bagong mag-eenroll sa city elementary school
 2. Sa kaso ng mga bagong mag-eenroll sa special support school
 3. Sa kaso ng mga napagtantong kinakailangang pumasok sa special support school sa oras ng pagpasok sa isang city junior high school
 4. Sa kaso ng mga lilipat mula special support school patungong city elementary/junior high school o ng kabaligtaran
 5. Kung lumipat sa Hiroshima City

2 Oras ng pagtanggap ng konsultasyon tungkol sa pagpasok, contact information

Oras ng pagtanggap ng konsultasyon

 Lunes - Biyernes 9:00 ng umaga - 5:00 ng hapon

 Gayunpaman, sarado kami tuwing public holiday, simula at katapusan ng taon, at Agosto 6.

Hiroshima Youth General Consultation Center (namamahala ng Child Disability)

 730-8586

 1-4-15 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City (Municipal Office North Building Annex 1F)

 Tel. (082)504-2197

 Fax (082)504-2142

Hiroshima Youth General Consultation Center (Annex)

 732-0052

 2-15-55 Hikari-machi, Higashi-ku, Hiroshima City (Hiroshima City Children's Medical Care and Education Center 3F)

 Tel. (082)264-0422

 Fax (082)264-0436

 Link para sa pagpapakilala, sa mapa, transportasyon sa Hiroshima Youth General Consultation Center

3 Konsultasyon para sa mga kasalukuyang naka-enroll sa elementary o junior high school tungkol sa pagpasok sa paaralan at pagkuha ng mas mataas na edukasyon

 May pagkakataong ang mga tao ay namomroblema dahil sa mga katanungan tungkol sa iba't ibang impormasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan at pagkuha ng mas mataas na edukasyon, tulad ng daang maaring tahakin ng mga batang may kapansanan matapos grumaduate. Ang paaralan kung saan kasalukuyang naka-enroll ang bata ang siyang mas nakakaintindi ng sitwasyon ng bata sa paaralan. Dahil dito, inirerekomenda naming lubos na kumonsulta muna kayo sa paaralan kung saan naka-enroll ang bata . Kung mayroong anumang katanungan tungkol sa proseso o sa mga detalye ng mga narinig mula sa paaralan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa ibaba.

■ Oras ng pagtanggap ng konsultasyon
 Lunes - Biyernes 9:00 ng umaga - 5:00 ng hapon
 Gayunpaman, sarado kami tuwing public holiday, simula at katapusan ng taon, at Agosto 6.

4 Level of disability ng mga batang mag-aaral na maaaring makakuha ng pagpatnubay mula sa mga special needs class, resource rooms, at special needs school

Maaaring palitan ang laki ng talahanayan

Kasipikasyon

Resource rooms

Special needs class

Special needs school

Kapansanan sa paningin

 Hirap sa biswal na pagkilala ng mga ordinaryong letra, pigura, atbp. kahit na gumamit pa ng magnifying glass, atbp. at karaniwang kaya lumahok sa regular na classroom learning ngunit nangangailangan ng espesyal na paggabay

 Hirap sa biswal na pagkilala ng mga letra, pigura, atbp. kahit gumamit pa ng magnifying glass, atbp.

 Ang grado ng parehong mata ay karaniwang mas mababa sa kaysa 0.3 o ang kapansanan sa paningin kung saan ang visual impairment maliban sa mismong paningin ay lubos na malubha kung saan imposible o sobrang hirap biswal na pagkilala ng mga ordinaryong letra, pigura, atbp. kahit na gumamit pa ng magnifying glass

Kapansanan sa pandinig

 

 Hirap makaintindi ng normal na pag-uusap kahit gumamit pa ng hearing aid

 Ang hearing level sa parehong tainga ay humigit-kumulang 60 decibels o higit pa, at imposible o sobrang hirap makaintindi ng normal na pag-uusap kahit gumamit pa ng hearing aid

Intelektuwal na kapansanan

 

 May pagkaantala sa intelektwal na pag-unlad at kaunting paghihirap sa pakikipag-usap sa iba, at nangangailangan ng kaunting tulong sa pang-araw-araw na buhay at nahihirapang umangkop sa pamumuhay sa lipunan.

 1. May pagkaantala sa intelektwal na pag-unlad, nahihirapang makipag-usap at umintindi ng ibang tao, at madala na nangangailangan ng tulong sa pang-ang-araw-araw na pamumuhay
 2. Ang lebel ng pagkaantala ng intelektuwal na pag-unlad ay hindi aabot sa lebel na nakasulat sa itaas, at siyang nahihirapang umangkop sa pamumuhay sa lipunan

Pisikal na kapansanan

 

 May kaunting paghihirap sa mga karaniwang pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad at pagsusulat kahit na gumagamit pa ng mga prostethic device

 1. Ang antas ng pisikal na kapansanan ay kung saan imposible o hirap na gawin ang mga karaniwang pang-ang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad at pagsusulat kahit gumamit pa ng mga prosthetic device
 2. Ang antas ng pisikal na kapansanan na hindi aabot sa nakasulat sa taas ngunit nangangailangan pa rin ng patuloy na medikal na pagmamasid at patnubay

Madaling magkasakit

 

 1. May chronic respiratory disease o iba pang kondisyong kinakailangan ng patuloy o paulit-ulit na medikal na pangangalaga o pangagasiwa ng pang-araw-araw na pamumuhay
 2. Sa antas ng kahinaan ng pisikal na katawan ay kinakailangan nito ng patuloy na pangangasiwa ng pang-araw-araw na pamumuhay
 1. May chronic respiratory, renal at neurological disease, malignant neoplasm at iba pang sakit kung saan patuloy na nangangailangan ng medikal na pangangalaga o restriksyon sa pang-araw-araw na pamumuhay
 2. Patuloy ang kahinaan ng pisikal na katawan at kinakailangan ng restriksyon sa pang-araw-araw na pamumuhay

Problema sa pagsasalita

 May organic o functional dysarthia tulad ng cleft palate, paralysis ng articulatory organs, mga may rhythm disorder sa pagsasalita tulad ng pagkautal, mga nahuhuli sa pag-unlad sa mga karaniwang paggana ng wika tulad ng pagsasalita at pakikinig, at iba pang mga katulad na tao (limitado sa mga may kapansanang ang sanhi ay hindi iba pang kapansanan), na kayang lumahok sa regular na pag-aaral klase, ngunit nangangailangan ng ilang espesyal ng paggabay

 May organic o functional dysarthia tulad ng cleft palate, paralysis ng articulatory organs, mga may rhythm disorder sa pagsasalita tulad ng pagkautal, mga nahuhuli sa pag-unlad sa mga karaniwang paggana ng wika tulad ng pagsasalita at pakikinig, at iba pang mga katulad na tao (limitado sa mga may kapansanang ang sanhi ay hindi iba pang kapansanan), at ang antas ng kapansanan ay kapansin-pansin

 

Autism

 1. May autism o katulad na kondisyon, at kayang makilahok sa regular na pag-aaral sa klase, ngunit nangangailangan ng ilang espesyal na paggabay
 2. Madalas pinipiling maging tahimik, atbp. dahil sa sikolohikal na dahilan, at kayang makilahok sa regular na pag-aaral sa klase, ngunit nangangailangan ng ilang espesyal na paggabay
 1. May autism o katulad na kondisyon kung saan nahihirapang makipag-usap at bumuo ng personal na relasyon sa iba
 2. Madalas pinipiling maging tahimik, atbp. dahil sa sikolohikal na dahilan at nahihirapang umangkop sa pamumuhay sa lipunan

 

Emotional disorders

Learning disorders

 Walang pagkaantala sa pangkalahatang mental na abilidad ngunit nagpapakita ng hirap sa pagkatuto at paggamit ng ibang mga abilidad sa pakikinig, pakikipag-usap, pagbabasa, pagsusulat, pagkalkula o pangangatwiran, at ang iba ay nangangailangan ng espesyal na pagtuturo

 

 

Attention-deficit hyperactivity disorder

 

 

Ang atensyon, impulsiveness o hyperactivity ng bata ay hindi angkop sa edad o pag-unlad, at siyang nakakasagabal sa mga sosyal na aktibidad at kakayahang pang-akademiko nito, at nangangailangan ng espesyal na patnubay

 

 

[Sanggunian] Mula sa "Artikulo 22-33 ng Ordinance of Enforcement of the School Education Act" at "Consistent Support for Students with Disabilities from an Early Stage (Notice)" Notification No. 756/2013, Elementary and Secondary Education Bureau, Ministry of Education Director of Elementary and Secondary Education Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Oktubre 14, 2013

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

School Education Department,Special Needs Education Division

1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8586

Tel:082-504-2494 Fax:082-504-2142

kyo-shien@city.hiroshima.lg.jp


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付