ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000017883Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Evacuation area

  1. “Kinrin-hinanbasho (neighbourhood evacuation shelters)”-Sa panahon ng kalamidad, magtungo kaagad sa pook ng pagligsan katulad ng malawak at ligtas na lugar [pook pagligsan ng magkakapitbahay] (maaring magtungo sa kahit saang ligtas na pook malapit sa tahanan o pinapasukan katulad ng publikong plasa at malawak na lugar).
  2. “Seikatsu-Hinan-Basho (bilang daily life evacuation shelters)”-   Mga lugar na itinuturing na ligtas upang maging silong laban sa kalamidad o natural disasters, upang magbigay ng silong para sa mga taong nawalan ng bahay sanhi ng pagguho o pagkasunog nito. (Panlungsod na Mababang Paaralan at Panlungsod na Mataas na Paaralan, Bulwagang Pampubliko)

Mahalaga na tawagan agad ninyo ang ward office sa inyong Ward (makikita sa pahina 31), Fire Department (makikita sa pahina 33) at iba pa at alamin kung saan naroroon ang mga ito bago mangyari ang isang kalamidad o natural disaster. Hinihikayat din kayo na bisitahin ang mga evacuation shelters na ito upang mabigyan ng mga evacuation course at kauganay na mga paghahanda at alamin kung may mga lugar na maituturing na mapanganib.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Dibisyon ng Pag-iwas sa Sakuna, Tanggapan ng Pangangasiwa sa Krisis
Tel:082-504-2664/Fax:082-504-2802
Mail Address:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付