ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Paghanda sa sa panahon ng malakas na ulan at bagyo

本文

Article ID:0000017880Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Paghanda sa sa panahon ng malakas na ulan at bagyo

Sa panahon ngayon maaaring malalaman ito, pero ito ay konsentrado at biglaan pumapatak sa masikip na lugar kaya mag-ingat kayo sa ulan na ito.

Sa panahon ng tag-ulan at bagyo, makinig ng maayos sa balita ng panahon (tulad ng kung saan dadaan ang bagyo) dahil may posibilidad ng pag-apaw ng mga ilog patungo sa daan na sanhi ng pagbaha at pagkasira ng gusali dahilan sa bagyo.

 1. Maghanda ng plaslayt at radyo para sa panahon ng walang elektrisidad
 2. Palaging manuod at makinig sa balita ng panahon sa telebisyon at radyo
 3. Gawing matibay ang bintana at ayusin ang mga basag na salamin ng bintanaKapag may pinto para sa ulan ang inyong bahay, isara ninyo ito.
 4. Ilagay sa loob ng bahay o idikit ang mga bagay na lilipad sa lakas ng hangin tulad ng paso at poste na ginagamit sa pagbilad ng mga kasuotan
 5. Hanggat maaari huwag lalabas ng bahay
 6. Sa mga lugar na madaling magbaha, ilipat sa matataas na lugar ang mga kasangkapan at iba pang gamit pangbahay.
 7. Ihanda ang mga bagay na dadalhin sa panahon ng paglikas, tulad ng pagkain, tubig na maaring inumin, gamot at mahahalagang pag-aari o valuables.
  Magtabi ng pagkain maiinom na tubig at iba pang kailangan sa na sapat sa pamilya sa loob ng tatlong araw kung halimbawang mawalan ng tubig at kuryente.
 8. Alamin ang Evacuation Area ng inyong Ward Offices (sumangguni sa pahina 31) at himpilan ng bombero (sumangguni sa pahina 33) at iba pa bago damating ang bagyo at ulan.

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Dibisyon ng Pag-iwas sa Sakuna, Tanggapan ng Pangangasiwa sa Krisis
Tel:082-504-2664/Fax:082-504-2802
Mail Address:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

 • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
 • 広島市へ寄付