ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Alituntunin tungkol sa ResidentStatus(Sumangguni sa Regional Immigration Offices)

本文

Article ID:0000015300Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Alituntunin tungkol sa ResidentStatus(Sumangguni sa Regional Immigration Offices)

● Kung magpapalit ng pangalan, nasyonalidada /rehiyon, at iba pang bagay
Kung magpapalitan ng iyong apeliyido, nasyonalidad/rehiyon dahil sa kasal o magpapalit ng araw ng kapanganakan, kasarian at iba pa, kailangang ipagbigay-alam sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng nasabing pagpapalit sa pamamagitan ng pagpapakita ng pasaporte, Resident Card, sariling larawan, at iba pang angkop na dokumento na magpapatunay sa pagbabago.
● Kung ang Resident Card ay nawala o sobrang madumi na
Kung nawala o sobrang dumi na ng inyong resident card kailangang humiling muli ng bagong Card.sa opisina ng imigrasyon sa pamamagitan ng pag aaply para dito.
※Kung naiwala mo ang iyong pasaporte, kailangan ipag bigay alam mo ito sa pulisya (Report of Lost and Found).Pagkatapos ay pumunta ka sa embahada o konsulado ng iyong sariling bansa at mag pa-re-issue ng bagong pasaporte.Sa oras na yan, kakailanganin mo ang numero ng naiulat na report sa Lost and Found.
● Kung magbago ang itinalaga sa iyong aktibidades o magwakas ang iyong panahon ng pananatili
Kung ang Resident Status o tinalaga sa iyong aktibidades ay magbago o magwakas ang iyong panahon ng pananatili, kailangang mag apply ng panibagong katatayuan sa pananatili sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong pasaporte, Resident Card, sariling larawan, at mga kinakailangang dokumento sa address na ito.

 

Hiroshima Regional Immigration Bureau
2-31 Kami-hatchobori, Naka-ku, Hiroshima City Tel. 082-221-4412
※ Ang mga pamamaraan para sa paninirahan ay ginagawa sa munisipalidad ng inyong purok.

 

Kaugnay na Impormasyon

Mga Pasilidad at Ahensiya

 

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Ward Administration Section, General Affairs Division, Planning and General  Affairs Bureau
TEL:082-504-2112 /  FAX:082-504-2069
Mail Address:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付