ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000013099Petsa ng Pag-update:2021年3月16日更新印刷ページ表示

Pagbati

Upang protektahan ang kaligtasan at mapanatag ang kalooban ng mga mamamayan na naapektuhan ng paglaganap ng novel coronavirus sa buong mundo mula noong nakaraang taon, inilunsad ng siyudad na ito ang tatlong hakbang na pang-emerhensiya upang matugunan ang paghamon ukol sa pagpigil sa pagkalat ng virus at paganahin ang ekonomiya.

Masasabing ang tagumpay o pagkabigo ng mga inisyatibong ito ay depende kung epektibong gumagana ang lokal na komunidad, tulad ng mga pagsisikap na ginagawa para sa sustainable development ng komunidad sa Japan, kung saan bumababa ang bilang ng populasyon, at bumababa ang birthrate at tumatanda ng populasyon. Bukod pa rito, isinasagawa ang pakikipagtulungan sa mga siyudad at bayan sa Hiroshima metropolitan area upang mapasigla ang rehiyon at lumikha ng isang sistema kung saan naipagkakaloob ang kinakailangang serbisyo ng pamahalaan, habang binibigyang-pansin ang paghahati sa papel na ginagampanan ng pamahalaan sa national, prefectural at municipal level. Ang sistemang ito ay gumagana lamang nang husto kapag malawak na naitatag ang diwa ng pagtutulungan o “mutual support” sa komunidad.

Sa ilalim ng kaisipang ito, nakabuo ng panibagong malawakang plano para sa siyudad ng Hiroshima nitong nakaraang taon upang itaguyod ang urban develepment, na magbibigay-daan sa pag-unlad ng buong rehiyon. Base sa planong ito, layunin ng siyudad na makamit ang titulong “Pandaigdigang siyudad ng kapayapaan at kultura” na hinahangad para magsilbing larawan ng siyudad mula noong taong 1970. Nais din nitong ipakita ang siyudad sa tatlong perspectives o pananaw bilang isang “siyudad ng kapayapaan na nagniningning sa mundo”, “siyudad na masigla at bukas sa buong mundo”, at “siyudad ng may kultura kalapit sa mga residente at itinataguyod ang sagana ng sangkatauhan”.

Una sa lahat, tungkol sa unang pananaw na naglalarawan sa Hiroshima bilang “siyudad ng kapayapaan na nagniningning sa mundo”, magkakaroong bisa ng Nuclear Weapons Disarmament Treaty sa ika-22 ng buwang ito, na suportado ng 50 bansa na signatories sa kasunduang nabanggit, at itinuturing namin ito ay isang mahalagang katuparan patungo sa tuluyang pagkawala ng mga armas na nuklear. Kung kaya, patuloy namin na pagsisikapang palawakin ang “puso ng Hiroshima” sa lipunan at magsilbing punto ng pagkakasundo.

Dahil karamihan sa mga natitirang biktima ng atomic bomb ay tumatanda na, mahalaga na magkaroon ng aktibong papel ang mga kabataan ngayon sa pagtaguyod sa mga kilusang ginagawa, tulad ng halimbawang ipinakita sa “Peace Night Hiroshima” noong nakaraang taon. Ito ay inaasahang lumawak at maging isang leading case.

Bukod pa rito, upang makamit ang layuning tanggalin ang mga armas na nuklear sa mundo, nakikipagtulungan sa mga member cities ng Mayors for Peace at hinihimok ang mga nuclear-weapon states at mga kaanib na bansa para dumalo sila sa mga Conference of the Parties na may diskusyong kaugnay sa mga bagay na dapat gawin upang maging epektibo ang kasunduan o treaty, at siguruhin ang landas patungo sa pagtanggal ng mga armas na nuklear.

Ang susunod ay tungkol sa pangalawang pananaw, kung saan itinataguyod ang Hiroshima bilang isang “siyudad na masigla at bukas sa buong mundo”. Noong nakaraang taon ay itinakda ang pook sa paligid ng Hiroshima Station at Kamiyacho / Hatchobori area bilang kauna-unahang “Special Districts for Urban Regeneration Urgent Redevelopment Area ” sa Chugoku-Shikoku region, na nagbigay-daan sa pagtaguyod sa momentum ng private development. Habang pinapakinabangan ang aspetong ito, sisikaping pagbutihin at patibayin ang urban functions upang maging isang “City of Choice” ang siyudad para sa iba’t-ibang tao sa Japan at ibang bansa.

Bukod pa rito, sa pamamagitan ng paglikha ng isang space para sa buong central park, kalakip ang pook na kinatatayuan ng dating Hiroshima Municipal Baseball Stadium, kasabay ng construction project para sa soccer stadium, sisikaping gawin ang lugar na ito bilang bagong base para sa Hiroshima, na magbibigay-daan sa pag-unlad ng Chugoku-Shikoku region.

Ang huli ay tungkol sa pangatlong pananaw, na naglalarawan sa Hiroshima bilang isang “siyudad ng may kultura kalapit sa mga residente at itinataguyod ang sagana ng sangkatauhan”, na nagbibigay ng insight sa pagtutulungan sa pagitan ng mga mamamayan ng siyudad at pagiging bukas ng mga cultural arts sa mga residente. Isinasagawa ng siyudad ang iba’t-ibang mga kilusan upang madama ito ng mas maraming tao.

Tungkol sa cultural arts, isasagawa ang isang pre-event, na isang comprehensive cultural arts event sa taong 2022na nakasentro sa musika at media arts.

Bukod pa rito, kaugnay sa mutal support o pagtutulungan sa pagitan ng mga residente, isasagawa ang paglikha ng isang pananaw o vision kung saan lilinawin ang mga hakbang upang pasiglahin ang lokal na komunidad at bigyang-daan ang pagkakaroon ng mutual support sa pagitan ng mga residente. Base sa itong vision, masigasig na himukin namin ang iba’t-ibang organisasyon sa rehiyon upang patibayin ang kooperasyon at pagbigay ng iba’t-ibang suporta.


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付