ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Article ID:0000013099Petsa ng Pag-update:2022年3月31日更新印刷ページ表示

Pagbati

Mula noong nakalipas na dalawang taon, sa kabila ng pagkakaroon ng malaking epekto ng COVID-19 sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan ng lungsod, sumulong noong nakaraang taon ang pagbabakuna at nakita ang pagbaba ng bilang ng nahahawang mga tao. Subalit hindi tayo nagpapabaya at habang nagpapatuloy sa sabay na pagpigil sa paglaganap ng hawahan at pagbuhay sa mga aktibidad ng ekonomiya, ay isinusulong natin ang mga pagsisikap sa ilalim ng mga naaangkop na dibisyon ng mga tungkuling pambansa / prefectural upang maprotektahan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan ng lungsod.

Ngayon, para sa urban development ng lungsod na ito, sa ating pagtungo para makamit ang “Pandaigdigang siyudad ng kapayapaan at kultura”, sa ilalim ng tatlong haligi ng “siyudad ng kapayapaan na nagniningning sa mundo”, “siyudad na masigla at bukas sa buong mundo”, at “siyudad na may kulturang kalapit sa mga residente at itinataguyod ang kasaganaan ng sangkatauhan” ay pinagsisikapan natin ang iba’t-ibang mga hakbang batay sa konsepto ng sustainable urban development.

Una, tungkol sa “siyudad ng kapayapaan na nagniningning sa mundo”, isinagawa natin ang pagtataguyod ng "kultura ng kapayapaan" upang ang bawat isang mamamayan ng lungsod ay mag-isip at kumilos para sa kapayapaan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mula noong nakaraang taon, ang Nobyembre ay itinalaga bilang Buwan ng Kultura ng Kapayapaan taun-taon. Bilang karagdagan sa masinsinang pagpapatupad ng iba't-ibang mga pagsisikap na nagbibigay-ambag sa kultura ng kapayapaan, maging ang Mayors for Peace ay ipinosisyon ang "pagsusulong ng kultura ng kapayapaan" sa " Vision for Peaceful Transformation to a Sustainable World", tinatawag na PX vision, bilang isa sa mga bago nitong layunin. Sa paraang ito, sa pamamagitan ng mga pagsisikap sa "pagsusulong ng kultura ng kapayapaan", hindi lamang sa Hiroshima metropolitan area kundi pati na rin sa mga lungsod sa loob at labas ng Japan, ang pag-iisip sa kapayapaan ay ikakalat sa buong Japan at maging sa buong mundo, at gawing layunin na lumikha ng kapaligiran kung saan papalitan ang mga patakaran upang ang mga administrador ay hindi na umasa sa nuclear deterrent force.

Kasunod nito ay ang tungkol sa “siyudad na masigla at bukas sa buong mundo”. Ipagpapatuloy ang konstruksiyon para muling itayo ang gusali ng JR West Japan station at ng South Exit Plaza sa paligid ng Hiroshima Station. Gayundin, kasabay ng pagtatayo sa Central Park ng soccer stadium at renovation ng dating Hiroshima Municipal Stadium, ay sisimulan ang disenyo ng Hiroshima Sannomaru Castle at makikita ng lahat ang bahagi ng malaking remodeling ng city center na nakikiisa sa mga taong may kaugnayan at nakapokus sa business community. Kasabay ng urban development na ito ng lungsod, ang mga tao sa loob at labas ng Hiroshima ay magtitipon at makihalubilo sa isa’t-isa sa pamamagitan ng pagpapasigla ng mga railway na umiikot sa Geibi Line, Fukuen Line, Kure Line, atbp., at sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga ruta ng dagat na lumilibot sa Seto Inland Sea ay magiging layunin natin na gawing masigla ang lungsod.

Panghuli, tungkol sa “siyudad na may kulturang kalapit sa mga residente at itinataguyod ang kasaganaan ng sangkatauhan”, ang "1st Hiroshima Festival" ay nakatakdang idaos sa Agosto, at magiging layunin nating lumikha ng mga aktibidad na pang-kultura at pang-sining na nagbibigay lalim ng pang-unawa at simpatya sa Hiroshima at kapayapaan gaya ng iba’t-ibang tugtugin at gawang sining na mararanasan ng mga mamamayang lungsod at mga taong bumibisita mula sa loob at labas ng Japan.

Gayundin, maaaring napagtanto ng maraming tao, sa pamamagitan ng coronavirus, na ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay sumusuporta sa ating pang-araw-araw na buhay, gayundin, nalalampasan natin ang mga pagsubok sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isa't-isa. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao at pakikipagtulungan sa isa't-isa ay mahalaga kahit na sa mga normal na panahon, at ito ay kailangang-kailangan sa isang lugar kung saan ang mga tao ay nabubuhay nang ligtas / panatag ang loob. Nais nating makamit ang isang sustainable local community sa pamamagitan ng pag-uugat ng "diwa ng pagtutulungan" sa komunidad at pagtataguyod ng mga pagsisikap sa pagtutulungang nakabatay sa komunidad. Kaya, patuloy nating ipatutupad ang mga pagsisikap na itinakda sa "Hiroshima City Regional Community Revitalization Vision" na nakatakdang buuin sa Pebrero ngayong taon, at lalo pang isulong ang "cooperative labor" at gumawa ng mga hakbang bilang tugon sa iba't-ibang mga isyu sa rehiyon.

Contact Information Tungkol sa Pahinang Ito

Secretarial Division, Mayor's Office, Planning and General Affairs Bureau 

1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8586

Tel:082-504-2037/Fax:082-246-4734


新型コロナウイルス感染症に関する情報

コロナやさしい日本語

Paalala Tungkol sa mga Link

May mga link sa pahinang ito na mapupunta sa aming Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

平和文化センター<外部リンク>

カタポケ<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付