ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Kasalukuyang Lokasyon Home > 分類でさがす > くらし・手続き > がいこくじんのみなさんへ > Filipino > Filipino > Pagtawag sa 119 para sa panahon ng sunog ,pang-unang lunas at tulong

本文

Article ID:0000011980Petsa ng Pag-update:2019年10月21日更新印刷ページ表示

Pagtawag sa 119 para sa panahon ng sunog ,pang-unang lunas at tulong

Ipaalam ang mga sumusunod sa pagtawag sa119.

  1. Iyan ba ay sunog o nangangailangan ba nang pang-unang lunas o tulong
  2. Sabihing mabuti ang inyong lugar at mga palatandaan
  3. Ang pangalan at telepono

* Para sa mga konsultasyon/tawag tungkol sa kalamidad (tulad ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad) at pag-iwas ng aksidente komunsulta lamang sa Fire Department (Keibou Ka) sa inyong distrito at sa Community Revitalization Division ng inyong Ward office (Kusei shinkou Ka)

* Para sa konsultasyon/tawag tungkol sa sunog, pang-unang lunas at tulong:
Tel.: 082-246-0119 (awtomatikong sasagot)

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Direktor ng Kagawaran ng Bumbero ng Kagawaran ng Bumbero, Direktor ng Bumbero
Tel:082-546-3456/Fax:082-542-1007
Mail Address:fs-keibo@city.hiroshima.lg.jp


コロナ情報

コロナやさしい日本語

Note Regarding Links

Please note some links on this page may navigate to our Japanese website.

外国人市民のための生活ガイドブック

英語のバナーの画像<外部リンク>

ひろたびの画像<外部リンク>

  • Hiroshima Peaceのバナー画像<外部リンク>
  • 広島市へ寄付