1. Night/Holiday ER
  2. Evacuation Sites

Simulan ang pagsulat

Paraan ng paghahanap

  • Ipakita ang pahinang pang-print
  • Bumalik sa karaniwang pahina
  • I-print ang pahinang ito

Ipinapaliwanag sa pahinang ito ang paraan ng paghahanap sa loob ng site ng homepage ng lungsod ng Hiroshima.

Pangunahing Paraan ng Paggamit

Maaaring maghanap sa loob ng site ng homepage ng lungsod ng Hiroshima.

Isulat ang anumang keyword kaugnay sa nais hanaping pahina, at i-click ang “Hanapin.”

Pangunahing Paraan ng Paggamit 

* Hahanapin ang isinulat na keyword nang walang pagtatangi sa buo o kalahating titik, o malaki o maliit na titik ng alpabeto, numero o kana.

Takdang Paghahanap

Kung maraming resulta sa paghahanap at hindi matagpuan ang nais puntahang pahina, maglagay ng puwang (space) upang ihiwalay ang mga keyword at maghanap.

Dahil maitatakda ang resultang naglalaman ng mga keyword, madaling mahanap ang nais puntahang pahina.

Takdang Paghahanap

Suggest Function

Sa pagsulat ng keyword, ipapakita ang mungkahing keyword na madalas lumilitaw sa loob ng site.

Suggest Function 

Paliwanag ukol sa Display ng Resulta ng Paghahanap

Pagpapakita ng Larawan

Ipapakita ang larawan ng screen shot ng pahina. At kapag tinapat ang mouse sa larawan ng resulta ng paghahanap, ipapakita ang ipinalaking larawan.

Pagpapakita ng Larawan

Pagpapakita ng Icon

Kung “PDF file,” “Word file,” “Excel file,” “PowerPoint file,” “CSV file” ang sakop na file ng resulta ng paghahanap, ipapakita ang icon pagkatapos ng pamagat ng bawat file.

Pagpapakita ng Icon

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Tagapamahala sa Pamamalita, Public Relations Division ng Planning and General Affairs Bureau