1. Night/Holiday ER
  2. Evacuation Sites

Simulan ang pagsulat

Tungkol sa homepage na ito

  • Ipakita ang pahinang pang-print
  • Bumalik sa karaniwang pahina
  • I-print ang pahinang ito

Sa homepage ng lungsod ng Hiroshima (Tinutukoy dito ang buong site ng lungsod ng Hiroshima na maaaring makita mula sa unang pahina ng lungsod ng Hiroshima.), naghahatid ang lungsod ng Hiroshima ng impormasyon kaugnay sa pamumuhay ng mga mamamayan at impormasyon ng pamahalaang panlungsod. Ang Public Relations Division ng Planning and General Affairs Bureau ng lungsod ng Hiroshima ang nagsasagawa ng pangangasiwa at pagpapatakbo nito.

Site Policy

ž・ Pinagsisikapang pabutihin ang ginhawa sa paggamit ng homepage, tulad ng ginhawa sa paghahanap ng impormasyon upang madaling makuha ng taong gumagamit ang kailangang impormasyon.

・ Hinahangad ang homepage na madaling gamitin ng sinuman, may kaalaman ukol sa o hadlang sa internet o wala, anuman ang kalagayan ng computer at iba pa ng taong gumagamit. 

Ukol sa Pangangasiwa sa Nilalaman (Contents)

Pinangangasiwaan ng bawat departamentong namamahala ang nilalaman (contents).

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Tagapamahala sa Pamamalita, Public Relations Division ng Planning and General Affairs Bureau