1. Night/Holiday ER
  2. Evacuation Sites

Simulan ang pagsulat

Tungkol sa Smartphone Site

  • Ipakita ang pahinang pang-print
  • Bumalik sa karaniwang pahina
  • I-print ang pahinang ito

Inilabas sa publiko ang smart phone site kasabay ng pagbabago sa homepage ng lungsod ng Hiroshima noong Marso 2015 (Heisei 27)!

Sa pagpunta sa homepage ng lungsod ng Hiroshima gamit ang smart phone, maaaring makita ang smart phone site. Maaari ring lumipat sa display na pang-PC.

Sa pag-scan ng 2D bar code sa ibaba, maaaring makapunta sa homepage ng lungsod ng Hiroshima. (para lang sa tugmang modelo)

Tungkol sa Smartphone Site

Para sa katanungan tungkol sa pahinang ito

Tagapamahala sa Pamamalita, Public Relations Division ng Planning and General Affairs Bureau